Niet genoeg ruimte voor bedrijven in Delft

De werkgelegenheid in Delft staat onder druk. De woordvoering van de gemeente Delft schrijft: “In de afgelopen jaren bleef de groei van de werkgelegenheid onder het landelijke en provinciale gemiddelde.” Ondertussen groeit het aantal inwoners van Delft hard. Daarom komt de gemeente met een plan om te zorgen voor meer werkgelegenheid.
Stadskantoor Delft | Ter illustratie

Volgens cijfers van het CBS kwamen er in 2023 voor iedere 1000 Delftenaren 32,9 nieuwe inwoners bij. Dat klinkt misschien niet als veel mensen. Toch betekent dit dat de stad in relatieve zin sneller groeit dan grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Steden van een vergelijkbare grote, zoals Alkmaar, Alphen aan de Rijn en Westland, groeiden bij lange na niet even snel in 2023. Het is van belang dat er met deze groeiende bevolking ook genoeg werk is in Delft, maar de groei van werkgelegenheid blijft dus juist achter. De gemeente schrijft: “Om het tij te keren neemt Delft een aantal maatregelen. Zoals een norm die bepaalt dat ten minste 10% van de nieuwe bouwprogramma’s gekoppeld moet zijn aan werk.” 

Schriftelijke vragen 
De nieuwe 10%-norm is niet de enige maatregel. Wethouder Maaike Zwart licht toe: “De afgelopen jaren nam de omvang van de bedrijfsruimte af. Daarom houden we vast aan de bestaande bedrijfsruimte. We werken alleen bij uitzondering mee aan het omzetten van bedrijfsruimte voor andere doelen. Dat kan alleen wanneer de locatie op lange termijn niet geschikt is voor een economische functie. Uitgangspunt is dan dat het verlies aan bedrijfsruimte terugkomt op een andere plek in de stad”.  

GroenLinks stelde onlangs schriftelijke vragen om de impact van het programma verder te vergroten. Zij vragen bijvoorbeeld of er niet ook een investeringsfonds moet komen, om te zorgen voor betaalbare ruimte. En vragen naar een visie op een compensatieplicht ter vervanging van bedrijfsruimtes die in de toekomst mogelijk verloren gaan.