Morgen kijkdag langs de Schie over nieuw Delfts stadsdeel

Een hypermoderne nieuwe wijk met 3.200 woningen op het terrein van de voormalige Kabelfabriek. Het plan ook voor een woonwijk met 350 woningen langs de inham van de Schie, die nu nog een verouderde stadshaven is. Het nieuwe clubhuis voor roeivereniging Laga, dat óók in die inham zou moeten komen.

Projectleider Joost Snepvangers bij de maquette (die morgen ook te zien is) van de nieuwe Delftse stadswijk aan de Schie | Foto: Henk de Kat
Deze geplande toekomst voor een groot nieuw stadsdeel van Delft is morgenmiddag (zaterdag 22 juni) tussen 13-17 uur te zien aan de Schieoevers, in een ‘safari’ langs die locaties. Het startpunt ervan bevindt zich aan de Schieweg 13. Daar is ook een grote maquette te zien met het toekomstbeeld voor over tien jaar. 

 

Er kan worden meegevaren in een muziek- of gedichtenbootje, en ook is een kijkje mogelijk bij de huidige activiteiten in de loodsen van de vroegere Kabelfabriek.  

 

Omroep Delft besteedt morgen uitgebreid aandacht aan wat allemaal staat te gebeuren langs dit stuk van de Schie, richting Rotterdam, en hoe eigenlijk de stand van zaken is met de uitvoering van al die plannen. Want bij de Raad van State spelen nog bezwaarprocedures tegen het complexe totale vernieuwingsidee tussen winkelgebied Leeuwenstein en de Kruithuisweg en rond de stadshaven.