Man raakt arbeidsongeschikt na ‘tekortschieten’ hulpinstanties

Een inwoner uit Delft diende onlangs een klacht in bij de Nationale Ombudsman, daarop is onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Werkse! (een organisatie die bijstandsgerechtigden aan werk helpt, red.) ‘het vereiste van professionaliteit op diverse momenten heeft geschonden.’ Dit heeft grote gevolgen voor de man gehad: ‘Na tien weken werken wordt hij ernstig ziek. Hij raakt arbeidsongeschikt’, aldus de onderzoekers.
Ter illustratie | Stadhuis Delft

Aanleiding voor het onderzoek van de Nationale Ombudsman was een klacht van een medewerker van PostNL, die via Werkse! een functie kreeg toegewezen die veel te zwaar bleek. Over een specifieke oplossing voor het slachtoffer wordt nagedacht.

De man zat - voordat hij in het traject bij Werkse! kwam - om medische redenen al langer in de bijstand. Hierom had hij al voordat hij bij een functie bij PostNL terechtkwam aangegeven dat het nodig was te onderzoeken hoeveel uren hij kon werken. Werkse! heeft hier niet aan meegewerkt en de man kwam in een situatie terecht waarin hij zich gedwongen voelde om meer te werken dan hij aankon.

Participatiewet
Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat mensen op hun uitkering gekort kunnen worden als ze niet aan arbeidsvoorwaarden voldoen. In Delft is het zo geregeld dat Werkse! van de gemeente de taak heeft gekregen mensen naar geschikt werk te begeleiden. Er is nu dus iets misgegaan in de uitvoering van deze taak. Volgens de Ombudsman is er niet ‘gepast en deskundig gehandeld’, waardoor de indiener van de klacht in de problemen kwam.

De Ombudsman geeft verder aan dat de gemeente hier ook schuld draagt: ‘Omdat de gedragingen van Werkse! plaatsvonden namens de gemeente Delft, geldt dit ook voor de gemeente Delft. De gemeente Delft is bovendien tekortgeschoten in haar toezichthoudende taak ten opzichte van Werkse!’.

Daarnaast zou het bezwaar van de man niet serieus genoeg zijn opgepakt. ‘De gemeente reageerde op zijn klacht met de mededeling dat deze naar Werkse! was doorgestuurd omdat de gedragingen niet door of namens de gemeente hadden plaatsgevonden. Daarmee verschuilde de gemeente zich achter een beperkte taakstelling. Het standpunt van de gemeente was bovendien onjuist. De gedragingen hadden immers wel plaatsgevonden namens de gemeente’, zo schrijft de Ombudsman in het rapport.

Andere partijen
‘De klacht [...] laat zien hoe het mis kan gaan als een gemeente haar taken vergaand door andere partijen laat uitvoeren. De gemeente Delft laat haar taken uitvoeren door Werkse!. Vervolgens schakelt Werkse! verschillende uitzendbureaus in. Een uitzendbureau bemiddelt de heer Willemsen naar werk bij een werkgever’, concludeert de Nationale Ombudsman. Hij constateert dat er veel partijen betrokken zijn bij het traject om mensen terug in de arbeidsmarkt te brengen. Zoals het nu geregeld is in Delft, leidt dit volgens hem tot problemen.

Hij schrijft: ‘De onderzochte klacht toont ook aan hoe weinig invloed iemand die is aangewezen op de Participatiewet, op zijn eigen situatie heeft’. Hij ziet hierbij dat ‘elementen als oog voor elkaar, respectvol handelen en compassie’ buiten beeld raken.