In nieuwe 'Rode Loper' van Delft blijft eeuwenoud hekwerk toch staan

Foto: MCK architectuur

Het hekwerk langs de Oude Langendijk dat dreigde te verdwijnen in het veelbesproken onderwerp 'de Rode loper', blijft toch staan. Dat werd afgelopen donderdag besloten in de raadsvergadering. De Rode loper is de naam voor de herbestrating en herinrichting van de Binnenwatersloot, Oude Delft, Peperstraat, Koornmarkt en Oude langendijk om de toegang tot de binnenstad vanaf het station aantrekkelijker te maken. Een groot deel van de raad en van de bewoners van Delft was tegen het verwijderen van het hek vanwege de historische waarde en is dus ook blij met het resultaat van de avond.

De plannen voor het project liggen er al sinds 2012 en sindsdien is er al veel discussie over geweest. Afgelopen donderdag lieten raadsleden en zes buurt -en belangenorganisaties via drie moties van zich horen. Het debat ging dus onder andere over het 100 jaar oude, 200 meter lange witte hek langs de gracht dat zou moeten wijken voor bomen, groenbakken, bankjes en afvalbakken. Eerder wilde wethouder Huijsmans van Ruimtelijke ordening en Mobiliteit geen discussie voeren over het behoud ervan, maar afgelopen raadsvergadering liet ze weten dat er geen specifieke reden was om het hek weg te halen. ‘’Ik begrijp dat er veel partijen aan gehecht zijn, dus hoeft het niet weg’’, aldus Huijsmans.

''Enige punt is wel: het is een mooie plek om je fiets aan te hangen, dus daar moeten we nog wel naar kijken'', vervolgde ze. Voor de PvdA, VVD, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, SP en CDA was dit voldoende om de moties Gooi geen oud hekwerk weg voordat er een nieuwe is en Samen op lopen, in te trekken. Ook Hart voor Delft paste na de belofte van de wethouder hun motie aan.

Oogcontact

Verder was er discussie over het plan dat voetgangers en fietsers de weg gaan delen met gemotoriseerd verkeer en het 'shared space' systeem. Daarin wordt geen harde scheiding gemaakt tussen een fietspad, voetgangerspad of autoweg en wordt ervan uitgegaan dat verkeersdeelnemers oogcontact met elkaar hebben en zo rekening met elkaar houden. Onder andere de Fietsersbond en andere bewonersverenigingen vinden dit een gevaarlijk plan. Ook Hart voor Delft (HvD) droeg de gemeente in hun motie op dit systeem niet toe te passen. Hun motie werd gesteund door de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft, maar de meerderheid van de raad verwierp deze.

Particiatietraject slordig verlopen

Daarnaast werd in de vergadering aangehaald dat er de afgelopen jaren enigszins was gefaald in communicatie. ''Het participatietraject is slordig doorlopen en diverse belangengroepen hebben zich niet voldoende gehoord gevoeld'', schrijft HvD. Ook de PvdA, VVD, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, SP en CDA schrijven dat betrokkenen in de periode tussen de participatiebijeenkomst in 2018 tot de presentatie van het plan in maart 2021, niks hebben vernomen van de gemeente. Ook was van hun bezwaren of gedane suggesties, niets verwerkt.

Lees ook: Innovatief waterfietsen door Delft: ‘Je kan 15 km/u halen’ >

De fracties verzoeken het college intern na te gaan welke verbeterpunten uit het participatieproces kunnen worden getrokken. Wethouder Huijsmans gaf hieraan toe: ''Achteraf kijkend hebben we nog wel wat leerpunten en hadden we meer werk moeten maken van de communicatie'', aldus de wethouder.

Kosten

De kosten voor het traject zouden in totaal uitkomen op zo'n 1,1 miljoen euro. Omdat de gemeente Delft niet genoeg budget heeft om de hele route opnieuw in te richten, wordt er begonnen met de Oude Langendijk. Later volgen de Peperstraat en de Binnenwatersloot.