In Nederland hebben 23.000 kinderen geen veilig thuis, ook in Delft pleegouders gezocht

Foto: Combinatie Jeugdzorg

Van drie tot en met tien november is het de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze week doet Pleegzorg Nederland ook in Delft een oproep voor nieuwe pleeggezinnen.


Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt er stilgestaan bij de meer dan 23.000 kinderen in Nederland voor wie een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend is. In Delft zijn zo’n 90 pleeggezinnen, waar pleegkinderen zo thuis mogelijk opgroeien.


Opgevangen
“Ik vind het enorm belangrijk dat alle kinderen in Delft een gelijke kans krijgen hun talenten te ontplooien”, zegt wethouder Jeugd Lennart Harpe. “Juist voor kinderen voor wie een stabiel thuis niet gewoon is, is dat extra belangrijk.’’


Maar Pleegzorg Nederland zoekt ook in Delft nog nieuwe pleeggezinnen. Dit kan op verschillende manieren: ‘deeltijd’, kortdurend of voor langere tijd. Veel kinderen zijn namelijk al geholpen als ze een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een ander gezin.


Bijvoorbeeld doordeweeks, maar anderen gaan tijdens de weekenden of vakanties ergens anders naar toe. Die paar dagen, weekenden of weken, geven zowel de ouders als de kinderen de ruimte op om te laden. Hierdoor kunnen de kinderen in hun eigen gezin blijven wonen.


Acute situatie
Kortdurende opvang houdt in dat het pleegkind voor een periode van maximaal twee jaar bij een pleeggezin blijft. Hierna kan het kind weer terug naar huis, als de situatie thuis verbeterd is. Of als het kind inmiddels oud genoeg is, op zichzelf gaan wonen.


Kortdurende opvang wordt soms ook gestart als het om een acute situatie gaat dan is de situatie thuis zo ernstig dat het kind daar niet langer kan blijven wonen. Langdurige opvang houdt in dat het kind volledig ergens anders opgroeit, de meeste kinderen die hulp nodig hebben wonen langdurig bij een ander gezin.


Wethouder Harpe hoopt door de aandacht op veel nieuwe pleegouders: ‘’Door de Week van de Pleegzorg hoop ik dat er meer Delftenaren het pleegouderschap gaan overwegen. Zo geven we samen de toekomst van alle kinderen groen licht.”
Voor meer informatie over pleegouderschap kun je kijken op Pleegzorg.nl of Open je Wereld.nu.