Horecaondernemers boos over nieuw terrasbeleid van gemeente Delft

Delftse horecaondernemers schrokken zich rot toen zij het nieuwe terrasbeleid en terrasbotenbeleid zagen, dat deze week aan de raad gestuurd is. Terrassen worden verkleind of geschrapt, de terrasindeling in de binnenstad klopt niet, planten moeten worden weggehaald, meubilair moet worden aangepast en er is een wijziging in de vergunningen voor terrasboten. Er wordt aan de bel getrokken.
Ter illustratie | UNSPLASH

Jon Cornelese heeft namens de Delftse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een brief aan het stadsbestuur gestuurd waarin hij zijn zorgen uit. Hierin staat dat de KHN Delft al een aantal jaar vraagt om een evaluatie van het terrassenbeleid. Ook zouden zij ‘constructief willen bijdragen’ aan de ontwikkeling hiervan. Ruim acht partners van de bezoekerseconomie Delft steunen deze brief. Hieronder vallen onder andere Delft Marketing, toeristische instellingen, centrum management en de TU.

De gemeente organiseerde voor het opstellen van de beleidsnota informatieavonden voor ondernemers en bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde de gemeente de uitgangspunten van het nieuwe terrassenbeleid. “Tot onze verbazing betreft het traject geen open evaluatie van het terrassenbeleid, maar zijn er van tevoren kaders opgesteld door het college”, staat in de brief. Daarnaast zijn de inspraakpunten van de ondernemers niet meegenomen in de verslagen over deze avonden.

Regels beeldkwaliteit
Regels rondom het aanzien van de terrassen is een in het oog springend punt in de nieuwe beleidsnota. Zo mogen er géén ‘fluorescerende of reflecterende kleuren’ op de terrassen aanwezig zijn. Volgens Cornelese betekent dit concreet dat veel ondernemers hun meubilair moeten aanpassen, zoals metalen poten omdat dat reflecteert. Het vervangen van dit meubilair kost veel geld.

Daarnaast mogen planten niet hoger zijn dan 80 centimeter en niet meer dan 0,2 vierkante meter in beslag nemen. Dit zou betekenen dat vrijwel alle planten van de terrassen verwijderd moeten worden. Ook windschermen mogen minder groot zijn, waardoor grote delen van de terrassen niet volledig beschut zijn.

Overgangsperiode
De overgangsperiode om de terrassen zover te krijgen dat ze aan de nieuwe regels voor beeldkwaliteit voldoen, is zes maanden. In zijn brief stelt Cornelese dat er eigenlijk ruim drie jaar voor moet worden gerekend. Vanwege de ‘forse investeringen’ die moeten worden gedaan, is drie jaar volgens hem zelfs minimaal.

Vergunningen onbepaalde tijd
In de nota staat ook dat een aantal terrasvergunningen wordt ingetrokken. Hier is Cornelese het niet mee eens. Hij stelt dat ‘bedrijven hun bedrijfsvoering inclusief medewerkers hierop hebben ingericht.’ Dit kan voor deze bedrijven grote gevolgen hebben.

Aanpassen seizoenontheffing terrasboten
Tot slot is er het seizoen voor terrasboten. Die mogen er volgens de nota van 15 maart tot en met 15 oktober liggen. Cornelese stelt dat het beter zou zijn als de ontheffing van 1 maart tot en met 31 oktober geldt. Dit in verband met het weer en met de herfstvakantie.

In de brief aan de gemeente wordt verder benadrukt dat horeca een ‘belangrijke aantrekkingskracht’ voor zowel bezoekers als bewoners is. Horeca zou zorgen voor sociale samenhang, veiligheid en werkgelegenheid.