Hoe staat het met de Schieoevers?

De Schieoevers is nu weinig meer dan een industriegebied tussen Voorhof en de campus van de TU. De gemeente ziet in dit gebied echter de oplossing voor een probleem. Delft heeft het doel om voor 2040 15.000 extra woningen te realiseren. Dit is nodig om plaats te bieden aan een groeiende bevolking. Een groot deel van deze nieuwe woningen moet in de Schieoevers komen. Wat staat er te gebeuren?

Het plan om de Schieoevers om te vormen tot een gebied waarin gewoond en gewerkt wordt, stamt uit 2010. Sinds dat jaar wordt er gewerkt aan plannen en visies voor de omgeving. Naast een gebied waarin veel mensen wonen, moet dit gebied een plek worden waar innovatie centraal staat. Dit wil men bereiken door veel bedrijfsruimte te bieden voor Start-ups en ondernemingen die werken aan nieuwe technologie. Om deze ambities te verwezenlijken, heeft de gemeente plannen gemaakt voor enkele deelgebieden. Het Kabel District, de Nieuwe Haven en later het Stationsgebied worden als eerste verbouwd.

Schieoevers

Kabel District
Het meest concreet zijn de plannen voor het Kabel District. Dit gebied moet plaats gaan bieden aan 3.200 tot 3.500 woningen, voornamelijk hoogbouw, én 70.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Niet iedereen is blij met  die plannen. eerder dit jaar spanden twee bedrijven, Lijm & Cultuur En Hordijk Verpakkingen, in het Kabel District een kort geding aan, maar dit verloren zij. De eerste fase van de bouw begint, als er geen grote tegenvallers komen, in 2024. In 2026 moeten de eerste woningen en bedrijfsruimten opgeleverd worden.

Gelatinebrug
Een veelbesproken onderdeel van de plannen voor het Kabel District is de Gelatinebrug. Deze fietsbrug over de Schie komt tussen het Kabel District en de TU Campus en moet een metropole fietsroute tussen Rotterdam en Den Haag mogelijk maken. In de programmabegroting 2024-2027 heeft de gemeente nu €8 miljoen gereserveerd voor de bouw van deze brug. Dit dekt niet de totale kosten. Waar er in 2019 rekening gehouden werd met een kostenpost van €13,4 miljoen, bleek eerder dit jaar dat de verwachte kosten gestegen zijn naar €27,7 miljoen.

Impressie Kabel District

Nieuwe Haven
Ook in de Nieuwe Haven (voorheen Delfts Schiekwartier) moet er een hoop gebeuren. Tussen de bestaande bedrijven in dit gebied moeten circa 250 woningen komen. Projectontwikkelaar AM hoopt medio 2024 klaar te zijn om de eerste woningen te kunnen verkopen. Deze woningen, een mix van studio appartementen en eengezinswoningen, zijn volgens de ontwikkelaar bedoeld voor ‘starters, (jonge) stellen en gezinnen’. 

In oktober 2022 is het bestemmingsplan voor de Nieuwe Haven vastgesteld. De planning voor de bouw is echter vertraagd. Op de site van het project staat: ‘In verband met de vertraging in de bestemmingsplanprocedure is de planning momenteel onzeker.’ 

Meer lezen over de plannen en kosten van de Schieoever, zie de programmabegroting 2024-2027 en de websites van de projecten bij het Kabel District en de nieuwe Haven.