Gemeenteraad stuurt brandbrief naar Den Haag: 'Nu is het genoeg'

De gemeente Delft heeft opnieuw een brandbrief gestuurd naar het Rijk, vanwege de tekorten op de begroting. Sinds 2010 is er 60 miljoen euro bezuinigd op een stadsbegroting van 400 miljoen euro. De burgemeester en de gemeenteraad laten Den Haag weten dat het nu niet meer anders kan, er moet geld bij komen.

‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot’, vertelt burgemeester Marja van Bijsterveldt in de brief aan het Rijk. ‘We staan op het punt dat wij een aantal drastische maatregelen moeten nemen, om onze begroting de komende jaren op orde houden.’ Daarmee doelt ze onder andere op de verhoging van de onroerende zakenbelasting (OZB) in Delft, die wordt in 2023 met 6% verhoogd.

Het tekort komt volgens de raad door het missen van een centrumfunctie als stad. Dit komt volgens raadsleden onvoldoende tot uitdrukking bij het verdelen van het geld dat de gemeenten krijgen van het rijk. De gemeente kan daardoor op het moment nieuwe gedecentraliseerde taken niet oppakken. Wat de burgemeester betreft vallen verdere bezuinigingen niet meer uit te leggen aan bewoners.

Structureeld geld inzet van de burgemeester

‘Er is niet alleen flink bezuinigd op de bibliotheek (DOK), bijvoorbeeld voor het werken aan leesontwikkeling bij kinderen met als doel taalachterstand weg te werken en te voorkomen, maar ook op het al nagenoeg zelfstandig draaiende Centrum voor de Kunsten (VAK), op ons vooruitstrevende werkbedrijf Werkse (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en Delft voor Elkaar’, legt de burgemeester uit.

Lees ook: Cultuurtafel Delft bekritiseert bezuinigingen via confronterend schilderij René Jacobs >

Nu is het genoeg, wat Van Bijsterveldt betreft. ‘Daarom moeten we opnieuw een beroep doen op u voor structureel extra financiële middelen en het herstel van de tekorten uit het verleden’, luidt de inzet van de burgemeester.