Gemeente werkt aan stevigere aanpak problemen rond verwarde personen

In 2023 waren er in Delft 1700 meldingen over overlast door verwarde personen, terwijl dit er in 2020 nog ‘maar’ 700 waren. Dit staat in de inleiding van het nieuwe plan van aanpak voor problemen rond verwarde of onbegrepen mensen. Ondanks dat er al verschillende organisaties betrokken zijn, is er meer nodig om ‘knelpunten te verminderen’.
Stadhuis Delft, ter illustratie

Zoveel is te lezen in het recente rapport ‘Plan van aanpak, Personen met verward, of onbegrepen gedrag’. Een belangrijk knelpunt is de communicatie: “Het delen van gegevens vormt een veelvoorkomend obstakel in het creëren van een goede samenwerking maar ook bij het komen tot de juiste aanpak. De verschillende partners zijn terughoudend in het delen hiervan.” Bij de aanpak van problemen rondom verwarde personen zijn immers vele partijen betrokken, van gemeente tot zorgorganisaties en van woningbouwcorporaties tot de politie.  

Verschillende problemen 
Buiten de communicatie zijn er ook andere problemen. De meeste meldingen komen bij de politie, “Er is echter afgesproken dat personen die mogelijk verward zijn niet moeten worden vervoerd in een politieauto.” Reden hiervoor is onder meer dat een politieauto geen geschikte omgeving is voor een verward persoon. Een ander ‘issue’ is volgens dit rapport een tekort aan bedden binnen de GGZ. 
Verder schrijft men: “Het is niet altijd mogelijk om personen die overlast veroorzaken de juiste zorg te kunnen bieden.” Verklaring hiervoor is dat een kleine groep, verantwoordelijk voor veel meldingen, zorg mijdt. Deze groep verplichte zorg opleggen is volgens het rapport ‘niet zaligmakend’.  

Maatregelen 
Om dit soort problemen op te lossen en daarmee betere zorg te leveren aan deze verwarde personen stellen de makers van dit rapport een aantal maatregelen voor. Zo moeten er ‘sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen’ ingezet worden op het politiebureau en moeten er wijk-GGZ’ers komen, die vroegtijdig kunnen optreden als ze zien dat het niet goed gaat met mensen.  

Ook wil men aan de slag met een ‘top 10 aanpak’, waarin de kleine groep die voor de meeste overlast zorgt intensief aangepakt wordt. Verder moeten er plekken komen waar mensen met dergelijke psychologische problemen de benodigde rust kunnen krijgen. De gemeente wil zogeheten ‘Skaeve Huse’: “een bijzondere woonvorm met woonunits voor een nog nader te bepalen aantal overlastgevers die daar de mogelijkheid krijgen tot rust te komen en hun leven te leiden zonder dat andere mensen daar last van hebben.” Ook wordt gedacht aan een uitslaapplaats voor mensen onder invloed. 

Gemeenteraad 
Deze aanpak, gecombineerd met verschillende regionale samenwerkingen, moet bijdragen aan het verminderen van overlast door mensen die verward of onbegrepen zijn. Hiervoor moet wel de portemonee getrokken worden. Voor de wijk-GGZ’ers komt subsidie, maar niet alles is financieel gedekt: “Voor de SPV op het politiebureau en de top-10 aanpak wordt in de kadernota voor de komende 4 jaar per jaar € 350.000,- aan extra middelen aangevraagd om in deze aanpak te kunnen investeren.”  

Daarnaast staat er: “Voor de uitslaapplek en de Skaeve Huse zijn nog geen locaties gevonden. Onderzoek hiernaar loopt nog. Wanneer dit onderzoek is afgerond zal dit conform reguliere besluitvorming inclusief dekkingsvoorstel worden voorgelegd. Voor deze zaken is dan ook nog een besluit van de gemeenteraad nodig.