Gemeente Delft geeft vrij baan aan roeivereniging LAGA: verhuizing moet 6.5 miljoen euro kosten

Roeivereniging LAGA kan zich op gaan maken voor een verhuizing naar de kop van de Nieuwe Haven aan de Schieoevers. Al sinds 2012 zijn er gesprekken tussen de gemeente en de vereniging gaande. Eerder gemaakte afspraken zijn inmiddels verlopen, daarom besluit het college tot het vernieuwen van die afspraken. LAGA zal in 2023 beginnen met het saneren van de grond en de bouw van een nieuwe accommodatie, in de buurt van het TU-terrein.

Al langer is de studentenroeivereniging bezig met een uitbreiding. Jarenlang kan slechts een kleine groep studenten zich aanmelden bij LAGA om te roeien. De vereniging was de huidige locatie ontgroeid; het werd tijd voor een nieuwe locatie. Dus trad de roeivereniging in gesprek met de gemeente Delft. ‘De huidige accommodatie is gebouwd voor tweehonderd leden, inmiddels hebben we er achthonderd. Het oude gebouw wordt nu gewoon echt te klein’, laat Lisa De Zeeuw weten, commissaris Financiën bij LAGA.

De roeivereniging onderzocht sinds 2012 een uitbreiding op de huidige locatie aan de Nieuwelaan. Dat leek lang het plan te zijn, tot het moment dat de provincie later in 2017 er een stokje voor stak. Een uitbreiding aan de rand van de binnenstad te veel geweld zou doen aan de vaarveiligheid van het water. De aansluiting in de bocht van de Schie om de stad heen, waar veel pleziervaart en vrachtverkeer langs gaat, is te smal voor de sportieve activiteiten van de vereniging.

Schieoevers blijken dé oplossing te bieden
De roeivereniging moest keer op keer de plannen aanpassen. In 2019 werden de plannen al concreet . Toen wilde energiebedrijf Engie instappen om de nieuwe accommodatie te combineren met een warmtepompcentrale. Uiteindelijk koos Engie voor een andere locatie, wat ervoor zorgde dat de samenwerking tussen de gemeente en LAGA intensiever werd. ‘Zo zijn we eigenlijk tot de huidige plannen gekomen’, vertelt Daniël Zantinge, ook bestuurslid van de roeivereniging.

Voor de gemeente pasten de nieuwbouwplannen uiteindelijk het best aan de Schieoevers, werd besloten in 2019. De gemeente kocht daarom grond aan en houdt vanaf dat moment grond in reservering voor LAGA. De afspraken zijn vastgelegd in twee overeenkomsten: de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de provincie en de studentenvereniging en de grondreserveringsovereenkomst met de gemeente.

LAGA blij met garantstelling gemeente
Die afspraken zijn echter verlopen. Na gesprekken met het Delftse stadsbestuur bleek dat er daarnaast ook een totaal tekort van 1.5 miljoen euro is voor de plannen van de roeivereniging . De gemeente wil hier wel garant voor staan, maar dan moet LAGA wel een lening aangaan om de bouwbegroting rond te krijgen.
Het bestuur van LAGA laat weten blij te zijn dat de gemeente alsnog zich in wil zetten om een garantstelling te regelen. Zo komt de begroting voor de bouw van een nieuwe plek rond. ‘Die garantstelling is voor ons een van de laatste puzzelstukken waarmee we de begroting voor deze verbouwing rond kunnen krijgen’, legt Zantinge verder uit.

6,5 miljoen voor nieuw verenigingshuis
Het gehele plan moet uiteindelijk maximaal zo’n 6.5 miljoen euro gaan kosten. Een bijzonder hoog bedrag voor een sportvereniging, zeker een studentenvereniging. Iets waar de bestuursleden zelf ook van onder de indruk zijn. Het komt volgens LAGA voornamelijk door de bouwkosten. Die zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, grondstoffen zijn schaars én duur. Zeker als er uiteindelijk een duurzaam gebouw neergezet moet worden.
‘We willen geen loods bouwen die in groot onderhoud moet over tien á twintig jaar’, legt Zantinge uit. De vereniging wil een nieuw gebouw neerzetten dat ook zo’n honderd jaar mee kan. ‘In 2030 moeten we van het gas af zijn, daarnaast moet het gebouw in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat zijn kostenplaatjes die groot zijn en nu al worden meegenomen.’

Faciliteiten een heel stuk vooruit
Daarnaast moet er ook genoeg opslagruimte zijn voor de boten volgens Kors. ‘Dat is namelijk wat het verschil maakt tussen een goede en een slechte roeivereniging. We moeten een plek hebben waar we al onze boten kunnen stallen. Dat zorgt voor een grote begane grond’, legt ze uit.

Daarnaast moeten de faciliteiten voor het nieuwe gebouw ook een stuk beter. ‘Er moeten ook trainingsruimten komen voor de ergometers, en we moeten ook de andere activiteiten van de vereniging kunnen herbergen’, gaat ze verder. ‘De kosten om advies in te winnen bij een architect en het gebouw te laten bouwen zijn ook bepaald niet klein.’

Veel wensen, hoge bouwprijs
Kortom, de vereniging moet veel geld neertellen om het verouderde gebouw te vervangen. Ook de opbrengst van de verkoop van het oude pand wordt mee begroot om alle kosten van de nieuwbouw te dekken. Juist doordat de gemeente en de provincie de eerdere plannen hebben afgeschoten en vanwege de nauwe samenwerking, willen ze garant staan voor een lening van 1,5 miljoen euro.

Voor de gemeente betekent het overigens weinig risico, omdat zij de TU Delft contragarant willen laten staan. Oftewel; wanneer LAGA de aflossing van de lening niet kan ophoesten, moet de TU instappen om ervoor te zorgen dat de lening afbetaald kan worden. Daar wordt de huidige subsidie vanuit de TU Delft voor gebruikt. De gemeente hierover nog gesprekken met de universiteit.

Goede hoop op verhuizing
LAGA heeft nu goede hoop dat zij in 2023, na tien jaar overleg en meerdere plannen, eindelijk uit kunnen zien naar een nieuwe plek. ‘Het is nu nog een voorlopig ontwerp, maar dat willen we dit jaar definitief maken. Als alles dan als gepland loopt, hopen we uiteindelijk in 2024 het gebouw klaar te hebben.’

Volgend jaar gaan de eerste woningen aan de Schieoevers in de verkoop.
Fotograaf: www.nieuwehaven.nl