Formatie bereikt laatste fase: ‘We willen een gelijk speelveld’

Foto: Fred ten Hove

In een brief aan formateur Huri Sahin schrijven de zes partijen die niet meedoen in de onderhandelingen een oproep. Alle achtergrondinformatie die bij de onderhandelingen gebruikt is moet worden geopenbaard, zo vinden de VVD, SP, het CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft en Volt. ‘We moeten uiteindelijk een gelijk speelveld creëren’, aldus CDA-fractievoorzitter Frank Visser.

Vorige week stuurde de formateur Sahin nog een brief naar de gemeenteraad, met een soort update over de vordering van de onderhandelingen. STIP, D66, GroenLinks, de PvdA én de ChristenUnie zijn met elkaar aan het overleggen over een coalitieakkoord: het document dat de blauwdruk moet worden voor het stadsbestuur in de komende vier jaar.

Sahin leidt die gesprekken die vooral gaan over zware financiële situatie, kansengelijkheid in de stad, de wooncrisis én de energietransitie. In de verkenning werd duidelijk dat deze onderwerpen door het gros van de partijen als het belangrijkst worden gezien. De afgelopen weken heeft de formateur gebruikt om alle feiten op tafel te krijgen. ‘Onder meer met presentaties over de huidige financiële situatie’, zo verklaart Sahin in de brief.

Foto: Fred ten Hove

Beoogde oppositie wil extra informatie
De partijen die op het moment niet meepraten willen naar aanleiding van die brief dat de formerende partijen open kaart spelen. Ze stuurden daarom een gezamenlijke brief aan de formateur. Alle achtergrondinformatie die gebruikt is bij de onderhandelingen moet openbaar worden gemaakt en rond worden gestuurd naar de andere fracties.

Volgens Frank Visser, fractievoorzitter bij het CDA, is dat dus nodig om iedereen op hetzelfde kennisniveau te brengen. ‘Dat komt alleen maar ten goede van de kwaliteit van het debat dat we over het voorstel moeten hebben straks’, legt hij uit. ‘Daar hoort dan bij dat je hetzelfde vertrekpunt hebt als de onderhandelende partijen’, gaat hij verder.

Formatie in laatste fase
De komende anderhalve week in aanloop naar Hemelvaart, zal door Sahin en de andere partijen gebruikt worden om de onderhandelingen om te zetten in tekst voor het coalitieakkoord. Daarvoor zal de formateur ook nog een extra brief sturen over de allerlaatste fase. ‘Dat is naar verwachting eind mei of begin juni’, laat Sahin optekenen.

Het zou overigens wel betekenen dat de gegeven presentaties en informatie voor de coalitie uiterlijk deze of volgende week rondgestuurd moet worden, als wordt vastgehouden aan de hemelvaartsdeadline. Wanneer deze verschoven wordt komt de informatie later ‘Maar het lijkt mij logisch dat de formateur hiermee akkoord zal gaan’, sluit Visser af.