Financiële ramp Delft dreigt, STIP wil brandbrief versturen

Studentenpartij Stip wil dat de gemeente Delft een brandbrief stuurt naar de Tweede Kamer over de dreiging van financieel fiasco voor de stad.
De raad overlegt | Joram Niese

Dat voorstel heeft Stip-raadslid Thierry Cüppers donderdagavond 26 oktober gedaan in een raadscommissie-vergadering over de begrotingen voor de komende jaren. Reden is dat ook Delft heel moeilijke tijden tegemoet gaat, als de regering overstapt naar een nieuwe manier om de sommen te berekenen die alle gemeenten jaarlijks van het rijk krijgen uit het zogeheten ‘Gemeentefonds’. Zo’n overstap is aangekondigd in de laatste Miljoenennota.

Cüppers baseert zich op een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waaruit volgens hem blijkt dat Delft na 2026 dan in een ‘financieel ravijn’ terecht komt.

Vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn grotendeels afhankelijk van wat ze uit het Gemeentefonds krijgen. Zo verwacht Delft volgend jaar 319 miljoen euro uit die rijkspot te krijgen. De rest (159 miljoen) van de in totaal benodigde 478 miljoen euro om de stad draaiend te houden moet vooral uit belastingen komen.

Volgens Cüppers zal dit het volgende betekenen: “Steeds minder middelen waarmee we met evenementen kleur aan de stad kunnen geven, of steeds minder ruimte om te investeren in woningen om Delftenaren een woonplek te bieden, steeds minder opties om mensen in Delft te helpen verduurzamen. Om onze stad ook in de toekomst te laten bloeien. Kortom: minder keuze voor actie daar waar die het meest nodig is.”

Brandbrief
Om dit te voorkomen moet er volgens hem een brandbrief worden verstuurd. Aan de gemeenteraad de taak “te laten zien in welke penibele situatie we terechtkomen vanaf 2026”, aldus Cüppers. “Het is ook belangrijk om te kijken wat we doen als we niet aan de benodigde middelen kunnen komen.”

Zijn voorstel aan de andere politieke partijen komt op 2 november in bespreking als de gemeenteraad de onlangs door burgemeester en wethouders ingediende begroting voor 2024 en de jaren daarna bespreekt.

In die begroting heeft wethouder Martina Huijsmans (D66, financiën) zelf ook al aangegeven dat geldtekorten dreigen. Dankzij fors aanspreken van de reserves valt het komende twee jaar nog mee, maar met name in 2026 (dan een tekort van 4,3 miljoen, op een totaal van een kleine 500 miljoen) en in 2027 (dan 9,7 miljoen tekort) staan haar verwachte eindcijfers al in het rood.


Klik hier voor het volledige onderzoek van VNG.


Klik hier om de volledige gemeente-vergadering van 26 oktober terug te kijken.