Fietstunnel onder NS-station moet veiliger worden door 'boomprojecties'

In de fietsenstalling onder station Delft zullen binnenkort langs de hoofdroute beelden van een groen bos worden geprojecteerd met bijbehorend geluid. De aanpassing is onderdeel en laatste fase van een pilot om fietsers langzamer te laten rijden. ProRail wilt zo de veiligheid in de stalling verbeteren.

De voorbereidingen van de beeldprojectie zijn sinds 1 juni bezig, de werkelijke projectie zullen vanaf 14 juni zichtbaar zijn. De installatie is onderdeel van een proef om snelheid van de fietsers te verlangzamen. Met deze aanpassing gelooft ProRail dat er een “grotere gedragsbeïnvloeding” zal plaatsvinden. De projecties zullen zeker een half jaar blijven staan.

De fietsenstalling onder het treinstation is één van de weinige fietsenstallingen waar je doorheen kan fietsen volgens ProRail. Fietsers kunnen hierdoor makkelijker de trein pakken op het perron. Tegelijk zorgde dit voor onveilige situaties. “Een aantal gebruikers ervaart de stalling als onveilig. Het is onduidelijk welk gedrag er van de voetgangers en fietsers wordt verwacht, met vele onduidelijke situaties en soms ongelukken tot gevolg,” laat ProRail weten.

Tijdens eerdere fases paste ProRail al enkele “subtiele aanpassingen” toe. Diverse rekken werden om ruimte te creëren verplaatst en met blauwe lijnen en voetgangerslogo’s moet het duidelijk zijn waar je veilig kunt lopen. Volgens ProRail zijn de resultaten tot nu toe onder gebruikers en beheerders positief. “Bij iedere fase is over het geheel bezien een hoger rapportcijfer gegeven aan de beleving in de stalling.”