Elektrische auto’s en fietsen delen in Nieuw Delft

Wethouder Martina Huijsmans onthult

Een auto staat gemiddeld ongeveer 90 procent van de tijd stil. Een auto delen bespaart dus op de kosten van aanschaf, onderhoud en reparaties van de auto. Maar autodelen is niet alleen beter voor de portemonnee. Het is ook beter voor het milieu, het klimaat en de leefbaarheid van de stad. De moderne burger wil in plaats van een eigen auto voor de deur een vervoermiddel dat past bij de behoefte van het moment.

Op vrijdag 10 september nam wethouder Martina Huijsmans van Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening officieel de mobiliteitshub van Delft Mobility aan de Engelsestraat in gebruik. Bij Delft Mobility kan je elektrische auto’s en fietsen met elkaar kunnen delen. Via de JustGo app kan iedereen met een account gebruik maken van de deelauto’s en deelfietsen. Er zijn drie elektrische auto’s en vier elektrische fietsen beschikbaar.
Bij ingebruikname zei de wethouder: “Steeds meer mensen willen vervoersmiddelen met elkaar delen. Een mooie ontwikkeling, want deelvervoer zorgt voor minder auto’s in de stad en op straat. Dat is belangrijk om de stad gezond en goed bereikbaar te houden. Met deze hub wordt het delen nog gemakkelijker voor mensen die in de buurt wonen of werken.”

Definitieve locatie

Gemeente Delft heeft deelmobiliteit eerder dit jaar in concessie gegund aan Delft Mobility. Dat betekent dat Delft Mobility het aanbod mag uitbreiden naar meerdere locaties. De hub bevindt zich nu op een tijdelijk parkeerterrein binnen het ontwikkelgebied Nieuw Delft. Het terrein biedt daarnaast extra plekken om de auto betaald te parkeren. Over enkele jaren start hier de bouw van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier. De deelmobiliteit verplaatst dan naar de parkeergarage onder de nieuwbouw. Iedereen kan dan nog steeds de deelauto’s en -fietsen in de hub gebruiken. Het tijdelijke parkeerterrein wordt dan weer opgeheven.

Flexibel meegroeien met mobiliteitsbehoefte

Jeroen van Denderen, van JustGo: “JustGo is trots en enthousiast om ook in Delft gebruikers toegang te geven tot deelauto’s en deelfietsen. Deelmobiliteit is een moderne, duurzame en toegankelijke oplossing voor de mobiliteitsuitdagingen van bedrijven, gemeenten en hun inwoners. Het gebruik van deelauto’s en -fietsen neemt snel toe en met ons platform kunnen we flexibel meegroeien met de behoefte van de inwoners van Delft.”