Delftse startup ‘Geronimo.AI’ zet enorme hoeveelheden informatie om in oplossingen

Satellieten zorgen voor gigantische hoeveelheden data die geanalyseerd en verwerkt moeten worden. Maar hoe doe je dat het makkelijkst en vooral, wie gaat dat doen? Delftse startup Geronimo.AI lijkt daar nu een oplossing voor te hebben.

De bedenkers van de startup wilden een computer aanleren zelf patronen te ontdekken in bepaalde gegevens. De aanpak en techniek die ze daarbij voor ogen hadden was echter radicaal nieuw en daarom besloot het team zelf de software te gaan schrijven en ontwikkelen. En dat is gelukt: computers kunnen nu grote hoeveelheden satellietdata verwerken tot bruikbare informatie. Dat schrijft het campusnieuwsplatform van de TU Delft.

Kinderen

Volgens het team wordt hierdoor actuele data makkelijker te begrijpen en kunnen kosten worden bespaard. De verwerkte informatie kan bijvoorbeeld leiden tot een plattegrond met de toe- of afname van vegetatie in een gebied. Of het laat zien wanneer een weg aan onderhoud toe is, waardoor reparaties beter ingepland en onderhoudsbudgetten nauwkeuriger opgesteld kunnen worden. De computers lezen de grote hoeveelheid data met behulp van artificiële intelligentie en algoritmes.

Het team, bestaande uit vier oud TU-studenten: Luc van den Ende, Joost Dorscheidt, Joost Meulenbeld en Tom van Loef, richtten Geronimo.AI in 2018 op.

“We hadden nog geen zwaarwegende verantwoordelijkheden als het betalen van een maandelijkse hypotheek of het opvoeden van kinderen, dus wat ons betreft was dit het moment om de sprong te wagen”, zegt de 25-jarige medeoprichter Luc van den Ende tegen het TU-platform.

Studenten en medewerkers van TU Delft halen bijna 7000 dollar op voor onderwijs in Afrika >

In maart 2019 deden de jonge techneuten mee aan het ‘Startup in Residence’-programma van de rijksoverheid. Hierin worden startups gekoppeld aan vraagstukken van de overheid. In het geval van Van den Ende en zijn teammaten was dit het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ziektes

Het ministerie wilde inzicht krijgen in het gebruik van het land van boeren om te kunnen controleren of de bodemkwaliteit wordt gewaarborgd. De boeren moeten namelijk verschillende gewassen planten om de bodem gezond te houden en eventuele ziektes in de grond te voorkomen. De Delftse startup ontwikkelde toen het programma 'CropMapp', waarmee dat goed worden bekeken.

Uit negentig deelnemende teams werden er vijf winnaars geselecteerd, waaronder Geronimo.AI. De rijksoverheid schrijft op haar website dat de startup werkt aan een 'innovatieve oplossing om de fraude van pachtgronden te beheersen en te voorkomen.' Daarnaast won Geronimo.AI ook nog de TUD Aerospace Start-up Voucher ter waarde van 2500 euro plus zes maanden coaching.

Ambities

De startup is gevestigd in de Faculteit voor Luchtvaart en Ruimtevaarttechnologie. De voormalige TU-studenten hebben bewust voor deze locatie gekozen, ze zijn tenslotte volop bezig met satellietdata. Maar ze hebben ook ambities om met andere faculteiten van de TU samen te werken.

TU Delft hoogleraar: Manipuleren van wolken kan helpen tegen opwarming van de aarde >

Het bedrijfsdoel hebben ze in ieder geval al scherp voor ogen: ‘’Geronimo.AI moet een kwaliteitskeurmerk worden als het aankomt op vertaling van data naar waardevolle, overzichtelijke informatie.’’