Gemeenteraad stelt nieuwe plannen op in strijd tegen ondermijning

Een zwaarbewapend arrestatieteam bij een inval in een woning aan de Beethovenlaan in Delft afgelopen jaar

De Delftse raads -en commissieleden zijn donderdagavond door het Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) ingelicht over de status van ondermijning, oftewel de criminele activiteiten in Delft. Uit de presentatie kwam onder andere naar voren dat de drugsmarkt in Delft veelomvattend is en dat politie en gemeente de capaciteit missen om de toegenomen meldingen over criminaliteit te onderzoeken.

Het RIEC onderzocht de afgelopen maanden de kwetsbaarheden en weerbaarheid in de gemeente en meldt naar aanleiding daarvan dat Delft een gunstige ligging heeft voor ondermijning vanwege een goede economie en veel anonimiteit. Ondermijning zijn criminele bezigheden als witwassen, hennepkwekerijen, criminele motorclubs, mensenhandel en drugscriminaliteit. In Delft blijkt vooral de drugsmarkt veelomvattend, waarbij er bepaalde aandachtswijken zijn.

Volgens de analyse van het RIEC missen de politie en gemeente de capaciteit om de toegenomen meldingen over criminaliteit te onderzoeken. Ook kan de mate van toezicht en controle op vastgoed en horeca door de gemeente beter. Het RIEC deed daarom een aantal aanbevelingen aan de gemeente Delft om ondermijning tegen te gaan.

Informatie wordt beter gedigitaliseerd

Uit die aanbevelingen kwamen drie pijlers waarop de gemeente zich de komende tijd gaat richten. De eerste gaat over het verbeteren van het informatiesysteem, waarbij het proces van signalen en vragen over ondermijning structureel verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd zullen worden.

De tweede pijler gaat over het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties zullen bewuster worden gemaakt van signalen, risico's en effecten van ondermijning, en moeten beter weten waar zij zorgelijke signalen kunnen neerleggen. Voor (horeca)ondernemers worden er bijvoorbeeld bijeenkomsten/trainingen georganiseerd in samenwerking met de politie. over hoe ze zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen ondermijning. De gemeente onderzoekt tot slot de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

Signalen herkennen

De derde pijler gaat over het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid. Zo zijn er trainingen voor ambtenaren om signalen van ondermijning te kunnen herkennen. Verder zullen er agressietrainingen komen en heeft de gemeente een integriteitsbeleid opgezet en geïntensiveerd.

Lees ook: Inval Beethovenlaan Delft leidt tot vijf arrestaties in crimineel netwerk >

Veiligheidsplan van Delft

Het RIEC ondersteunt, samen met diverse andere instanties, de gemeenten in de regio Den Haag bij de aanpak van ondermijning. Delft zette (drugsgerelateerde) ondermijning hoog op de agenda in het gemeentelijk Veiligheidsplan 2019-2022. De gemeente deed -na het vaststellen van die agenda- een beroep op het Ondermijningsfonds dat eerder door het kabinet in het leven was geroepen. De minister van Justitie & Veiligheid kende Delft toen een bijdrage uit dit fonds toe van 585.000 euro.

Lees ook: Hennepkwekerij van 1200 planten gevonden in Delft >