Delft en haar inwoners zijn het meest tevreden en déze regio is het meest gelukkig

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Delft samen met het Westland de meest tevreden regio’s zijn van Zuid-Holland.

Het onderzoek van het CBS liep tussen 2013 en 2019 en deed naar onderzoek naar tevredenheid en geluk. De meest gelukkige –dus niet tevreden– Nederlanders kwamen echter niet uit Delft maar uit de regio Zuidwest-Drenthe. In die regio is ruim negen op de tien mensen gelukkig, wat neerkomt op 90,9 procent.

Tevreden

In Zuid-Holland is gemiddeld 86,9 procent gelukkig en 84,2 procent is tevreden. Delft is samen met het Westland gemiddeld méér tevreden dan Zuid-Holland breed. Hier is namelijk 88,8 procent van de Delftenaren tevreden. Dit betekent echter niet dat andere provincies of het landelijke gemiddelde qua geluk en tevredenheid laag was.

Corona-vaccin? De meerderheid van de Nederlanders staan niet te springen blijkt uit onderzoek van de TU Delft >

Nederland scoort namelijk goed als het gaat om geluk en tevredenheid: 88 procent van de 18-plussers in Nederland geeft aan gelukkig te zijn en 85 procent is tevreden. Delft is daarmee wel net iets meer tevreden dan het landelijke gemiddelde, zo’n 3,8 procent meer.

Delft

Daarnaast zagen de onderzoekers ook verschillen tussen stedelijke en kleinere gemeenten: ‘’Het percentage gelukkigen in de grote steden was lager dan in kleinere gemeenten. Dit hangt samen met de combinatie van relatief meer inwoners met een migratieachtergrond en meer alleenstaanden. Deze groepen zijn gemiddeld minder vaak gelukkig dan mensen met een Nederlandse achtergrond of paren,’’ aldus het CBS.

Het zelfde geldt voor tevredenheid volgens het CBS: ‘’Het aandeel mensen dat tevreden was met het leven loopt van 82 procent in de zeer sterk stedelijke gemeenten (de grote steden) tot en met 88 procent in weinig of niet-stedelijke gemeenten. De tevredenheid met het leven was in de grote steden significant lager dan in de overige gemeenten.’’

Delft een van de weinige steden met vrouwelijke burgemeester >

Delft als kleine(re) stad steekt daarentegen wel boven het gemiddelde uit en mag zich dus samen met het Westland de meest tevreden regio’s van Zuid-Holland noemen.