Coalitie krijgt direct kritiek: 'Formatieproces was een grote theatershow'

De nieuwe Delftse coalitie kreeg tijdens het debat over het coalitieakkoord flink wat kritiek te verwerken. Alle oppositiepartijen zoals de VVD, Volt, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft én de SP hadden allemaal zo hun bedenkingen bij het formatieproces en het gesloten akkoord. ‘We werden weggezet met een perspresentatie.’

Er was verder vooral kritiek op de manier waarop de formerende partijen de formatie hebben vorm gegeven. Grootste klacht vanuit de oppositiepartijen is dat er niet tot nauwelijks contact is geweest met STIP, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. ‘Dat proces was een grote theatershow. Wie met elkaar zouden gaan praten stond van te voren al voor negentig procent vast, lijkt wel’, opende Hart voor Delft-fractievoorzitter Bram Stoop.

Hij kreeg bijval van het CDA, de VVD, de SP en lokale Onafhankelijk Delft. Het CDA verklaarde dat oppositiepartijen slechts in twee sessies van ongeveer 45 minuten, bij de presentatie van het verkenningsrapport als het akkoord, op de hoogte is gesteld van de plannen. ‘We verwachten daar toch wel een reflectie op, dat moet toch anders kunnen’, vroeg CDA-fractievoorzitter Frank Visser zich hardop af.

STIP trekt boetekleed aan
Ida De Boer, die namens STIP de gesprekken op gang mocht zetten, trok dan ook het boetekleed aan. ‘Dat formatieproces had zeker beter gekund. We hadden eigenlijk moeten beginnen met een gezamenlijk debat om de verkiezingsuitslag te duiden.’ Voor de volgende verkiezingen wordt dan ook een standaardprocedure geformuleerd voor de verkiezingen, die ontbrak namelijk dit jaar.

Voor de oppositie was het vooral onduidelijk hoe de partijen tot de plannen zijn gekomen voor het nieuwe akkoord. Openheid van zaken was er niet volgens het CDA, daar moesten de partijen zelf om vragen middels een brief. ‘Er was weinig tot geen informatie tot ons gekomen. Voor ons als oppositie heeft deze formatie niet meer als twee vergaderingen van 45 minuten geduurd.’

Alternatief plan vanuit de oppositie
Bij het gebrek aan beter zijn alle oppositiepartijen dan ook direct met elkaar om tafel gegaan om tot een vijfpuntenplan te komen. Volgens de VVD een eigen tegenhanger van het coalitieakkoord, juist omdat het huidige akkoord ‘te belerend zou zijn’ voor bewoners.

Zo moet van de oppositie meer aandacht zijn voor schimmel- en vochtproblemen in sociale huurwoningen. Bij voorkeur komt er verscherpt toezicht op woningbouwverenigingen, of zelfs een gemeentelijke woningbouwvereniging. De woonlasten moeten ook omlaag, een stijging van de belasting van woningbezitters moet voorkomen worden en er moet ook bijgebouwd worden voor starters.

Verder moet er meer aandacht zijn voor veiligheid. Er moeten van de oppositie meer wijkagenten komen en ook de BOA’s mogen meer de straat op. De gemeente moet meer zichtbaar worden en ‘bewoners moeten echt iets te zeggen hebben gehad over de eigen woonomgeving’, aldus VOLT-fractievoorzitter Kyra Gremmen.

Coalitie ontvankelijk voor plannen
Alle coalitiepartijen waren het erover eens dat de VVD en de andere partijen goed werk hebben afgeleverd. Iedere coalitiepartij kwam met een dankwoordje voor de partijen. De plannen van de oppositie moeten een plek gaan krijgen in de nieuwe begroting, op 30 juni zal dat vijfpuntenplan verder besproken worden in de gemeenteraad.