Schimmelpennincklezing 2022 door Carry Roozemond in Delfts stadhuis

Omdat graaf Schimmelpenninck van zijn paard viel, stemde de Tweede Kamer voor de Leerplichtwet.
 
Op woensdag 23 november wordt om 10.00 uur in het Stadhuis de tweejaarlijkse Schimmelpennincklezing gegeven. Ditmaal doet Carry Roozemond, oud-bestuurder van Ingrado, dat. Zij treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Lodewijk Asscher, Anja Vink en José Manshanden. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zal de lezing kort inleiden.
 

Carry Roozemond startte haar loopbaan in 1978 in Delft, als leerkracht op een basisschool. In de 44 jaar in en om het onderwijs ontwikkelde zij een beeld van wat er nodig is om ieder kind een gelijke kans te geven zich naar vermogen te ontwikkelen. Haar lezing neemt de aanwezigen mee langs haar ervaringen en inzichten die illustreren wat het betekent als de ontwikkelingskansen het uitgangspunt vormen van beleid en uitvoering.

Schimmelpenninck en zijn paard
In 1900 viel het Kamerlid voor de Vrije-Antirevolutionaire Partij graaf Schimmelpenninck van zijn paard. Het gebeurde toen hij op weg was naar de Tweede Kamer om te stemmen. Was de graaf niet van zijn paard gevallen, dan zou hij in de Tweede Kamer tégen de Leerplichtwet hebben gestemd. Nu moest hij verstek laten gaan. De stemming was erg spannend: met 50 tegen 49 stemmen nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan. Overigens was de graaf tegen de Leerplichtwet omdat hij de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende vond. In de Tweede Kamer hoorde je later: “Het paard was wijzer dan zijn meester.” Zo komt de lezing aan zijn naam.

Igrado
Ingrado bestaat sinds 2007. Toen zijn de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren (LVLA) en het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV) gefuseerd tot Ingrado. Ingrado' betekent: in staat. Men wil alle partijen die zich bezighouden met het recht op onderwijs en ontwikkeling in staat stellen om hun doelstellingen te realiseren.