Bewoners maken zich zorgen om uitbreiden autoluwe binnenstad

Bewoners van het zuidelijk deel van de binnenstad maken zich zorgen om plannen van de gemeente om dit deel autoluw te maken. Hiervoor hierover worden vragen aan de gemeente gesteld.
Het oude (blauw) en nieuwe autoluwe gebied

De bewoners maken zich al langer zorgen. In april van dit jaar werden de eerste vragen aan wethouder Frank van Vliet gesteld. Uit die vragen blijkt dat de bewoners zich vooral zorgen maken over bereikbaarheid van de parkeergarages en het groeien van het totale fietsersaantal.

Zo wordt aangegeven dat er, zowel voor bewoners als voor bedrijven, moeilijkheden ontstaan als het zuiden van de binnenstad autoluw wordt. “In de binnenstad zuidwest liggen meerdere hotels en kinderopvangcentra. Voor hen is het van belang dat bagage ofwel kinderen afgezet kunnen worden voor de ingang. Hiervoor telkens een ontheffing aanvragen is ondoenlijk zo niet onmogelijk”, stelt de belangenorganisatie Binnenstad-Zuid.

Verder zijn de bewoners huiverig voor het aantal bezoekers van Delft. Ze vrezen dat de binnenstad een soort ‘toeristische trekpleister à la Amsterdam’ wordt of dat er – vanwege het ontbreken van auto’s – meer ruimte komt voor ‘terrasjes ingericht met oude bankstellen voor studentenhuizen. ‘

Parkeren
De belangenvereniging stelt dat er meer overlast wordt ervaren door fietsers dan door auto’s. Er zijn volgens hen al nauwelijks genoeg fietsparkeerplaatsen. Omdat dit een woongebied is, wordt er aangedrongen op meer parkeergelegenheden in het winkelgebied.

Maar niet alleen kunnen mensen lastig hun fiets kwijt; auto’s parkeren is ook een groot probleem. In de verschillende parkeergarages zijn er – zeker in het weekend – honderden parkeervakken te weinig, is er filevorming bij de ingang en is het gewoonweg lastig überhaupt een goede parkeerplek te vinden. Als bezoekers van de binnenstad nóg meer zijn aangewezen op deze parkeergarages, dan worden de problemen volgens de belangenvereniging alleen maar erger.

Situatie noordelijk deel
Het plan ‘Autoluw+’ is al in werking gesteld aan de noordkant van de binnenstad, en brengt de nodige moeilijkheden met zich mee. Auto’s worden zoveel mogelijk gemeden, maar fietsers en voetgangers hebben weinig tot geen restricties. Onder andere door deze mengelmoes aan weggebruikers ervaren inwoners overlast.

Daarnaast is een deel van de noordelijke autoluwe zone een voetgangersgebied. Dit brengt óók een hoop verwarring met zich mee. Soms leidt dit zelfs tot gevaarlijke situaties. Omroep Delft maakte hier eerder een video en artikel over.


Klik hier voor alle vragen die de belangenvereniging aan de gemeente stelt.