Bewoners Bomenwijk trekken aan de bel: als Vestia gebouwen sloopt verdwijnen de ooievaars

Bewoners van de Bomenwijk vertellen aan het Algemeen Dagblad dat Vestia flats wil gaan slopen, flats waarop ooievaars hun nesten bouwen. Met deze sloop zijn sommige bewoners bang dat de ooievaars niet meer terug zullen keren naar de Bomenwijk.

Een van de bewoners uit de Bomenwijk, Aad van Doeveren, vertelt aan het AD dat de voorbijgangers en de bewoners van de wijk erg genieten van de vogels. Jaarlijks komen de ooievaars uit Afrika in de Bomenwijk neerstrijken. Maar met de sloop van de flats heeft Van Doeveren er een hard hoofd in dat de vogels volgend jaar weer terug zullen komen.

Broedseizoen

Hij stelt dat de vaste broedplaats van de vogels door de sloop wordt ontnomen. In januari maakte Van Doeveren bezwaar gemaakt tegen de sloop.

De Bouwkunde faculteit van de TU Delft serveert alleen nog maar vegetarisch eten in haar restaurants >

Vestia is samen met de gemeente bezig met het vernieuwen van de Bomenwijk. Er worden voor deze vernieuwing 190 woningen gesloopt in onder andere de Appelstraat, Wilgenlaan, Esdoornlaan en Prunuslaan, hier vindt je om welke adressen het precies gaat. Vestia schrijft op haar website dat er voor deze gesloopte woningen ongeveer 147 nieuwe woningen in de plaats komen.

Van Doeveren hoopte dat de provincie voor de aanvang van het broedseizoen, dat net begonnen is, een beslissing zou nemen. Maar het oordeel laat nog op zich kan wachten.

Dat de buurtbewoners 'pas' in januari bezwaar indienden komt doordat ze pas in december vorig jaar op de hoogte zijn gebracht, zo schrijft het AD. Door een verandering in de Omgevingswet hoefde Vestia geen sloopvergunning aan te vragen en werden de bewoners dus pas later geïnformeerd.

Bedreigd

De ooievaar is een beschermde diersoort, het dier is opgenomen in de Bern-conventie – een verdrag van de raad van Europa uit 1979 met als doel om wilde dier- en plantensoorten te behouden die bedreigd worden. De ooievaar is binnen de tweede appendix opgenomen en wordt als ‘’strikt te beschermen’’ getypeerd.

De sloop van enkele gebouwen is al begonnen in februari. Donderdag 29 april stond er een hoorzitting bij de provincie gepland, maar op precies die dag kreeg Van Doeveren een brief met uitstel door de brievenbus. De provincie liet weten extra tijd nodig te hebben om de zaak verder te onderzoeken.

Kletskoek

Volgens Van Doeveren is dat kletskoek. Hij is bang dat het gebouw waar de ooievaars op nestelen dan misschien al gesloopt is. Vestia moet en kan volgens hem de sloop tot de uitspraak uitstellen.

Onderzoekers van de TU Delft hebben een levend materiaal ontwikkeld op basis van algen >

In een nieuwsbrief van Vestia en de gemeente Delft over het Bomenwijkproject beschrijven ze de ooievaarskwestie: ‘’Samen met een ecoloog en de Omgevingsdienst Haaglanden maakten wij een plan voor nieuwe leefruimte voor de vogels en vleermuizen die in en op de te slopen woningen woonden.''

Medeplichtig

Vestia meldt vervolgens: ‘’Ook zorgden we dat de dieren zich niet meer kunnen nestelen. Zo had een ooievaar eerdere jaren een nest gemaakt op een schoorsteen van het sloopblok in de Meidoornlaan. Om te voorkomen dat ooievaars opnieuw nesten maken op de schoorstenen boorde de sloopaannemer ijzeren staven in de schoorstenen. Op een van de blokken zijn deze staven weg gebogen. Dit is niet de bedoeling! Het brengt de ooievaars in gevaar.’’

Raadslid Jan Peter de Wit van de partij Hart voor Delft laat ook aan het AD weten niet blij te zijn met de werkwijze van zowel Vestia als de provincie.

Brand bij een woning aan het Blekerhof in Delft, boosdoener blijkt een strijkplank >

Volgens De Wit moeten ze de sloop stilleggen omdat de rechtszekerheid anders een wassen neus is: ‘’Als de provincie de sloop niet laat stilleggen, dan is ze medeplichtig aan het overtreden van de wet.” Volgens de Wit wordt het bezwaar van de buurtbewoners niet serieus genomen.

Het AD schrijft dat Vestia nog niet kon reageren.