Airbnb ook aan banden gelegd in Delft: ‘We zijn de problemen nu voor’

Wil je je huis verhuren na de lockdown? Dat moet van de Delftse gemeenteraad een stuk moeilijker worden. Afgelopen donderdag zijn er nieuwe regels voor toeristische verhuur vastgesteld. Het betekent bijvoorbeeld dat je nu nog zestig nachten een appartement mag verhuren op Airbnb of andere dergelijke platforms.

Boris van Overbeeke, raadslid voor D66 wilde in eerste instantie graag dat aantal terugbrengen naar dertig dagen. De bedoeling daarvan was om op de mogelijke overlast vooruit lopen. Hart Voor Delft en de Partij voor de Arbeid (PvdA) gingen mee in het amendement dat Van Overbeeke vanuit D66 indiende, andere partijen deden dat niet.

''In de commissie was er lof voor de regels die we willen hebben voor toeristische verhuur op platforms als Airbnb, maar wat D66 betreft kunnen die regels op één punt strenger'', vertelde Van Overbeeke bij het indienen van het amendement. Zij wilden namelijk dat het aantal nachten naar beneden werd gesteld tot 30 nachten per jaar. ''Het aantal van zestig nachten per jaar is te hoog om structurele problemen tegen te houden.''

Andere partijen vinden zestig nachten voldoende
Juist de omwonenden zouden veel last kunnen krijgen volgens van Overbeeke. Het gaat namelijk om ruim 60 nachten dat een huis verhuurd kan worden, nagenoeg bijna een half jaar aan weekenden. Dat komt niet ten goede aan het buurtgevoel. Andere partijen hadden hier geen echte problemen mee.

Met name de VVD was direct sceptisch. ''Op het moment hebben we helemaal geen last. Natuurlijk, wat niet is kan nog komen maar het voorstel van het college anticipeert daarop'', legt VVD-fractievoorzitter Dimitri van Rijn uit in het debat. ''Verder is de handhaving op het moment voldoende, dus welk probleem wil D66 hiermee oplossen?'', vroeg Van Rijn zich hardop af in de raadsvergadering.

Fel debat in raad
Van Overbeeke was ietwat verbaasd over de manier waarop er fel werd gedebatteerd. ''Zelf vond ik het idee van dertig nachten prima, juist omdat andere steden als Haarlem en Leiden diezelfde beperking van het aantal nachten heeft. Dat zijn toch vergelijkbare steden'', legt hij uit. Het mocht niet baten, de andere partijen vonden zestig nachten proportioneel genoeg. Bovendien worden de regels over twee jaar opnieuw bekeken.

Het resultaat? De gemeenteraad nam genoegen met een maximumaantal van 60 dagen. Van Overbeeke kijkt wel met een positief gevoel terug op het debat. ''Ik denk dat het goed is dat we nu de problemen voor zijn, en deze regels hebben ingestemd'', vertelt het raadslid. Er komt nu, naast een beperking van het aantal nachten ook een meldplicht voor B&B's en Airbnb-locaties.

Voorkomen beter dan genezen
Voor D66 was het belangrijk om te anticiperen op problemen die bijvoorbeeld ontstaan in steden als Amsterdam. ''Delft heeft diezelfde aantrekkingskracht en normaal gesproken trekken wij ook veel toeristen.'' Blijdschap heerst dus om de regels: voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

Herman Weyers, betrokken bewoner van de binnenstad én directeur bij het Vermeer Centrum, is maar wat blij dat er eindelijk regulering komt voor toeristische verhuur in de stad. ''Het was in de binnenstad en daaromheen bar en boos qua verhuring van kamers en huizen als B&B. En waar hotels aan allerlei voorwaarden moeten voldoen en via de toeristenbelasting bijdragen aan de onkosten voor PR en Marketing van de stad, waren dit soort verhuurders dat niet'', legt hij uit.

Extra regulering een logische keuze
''Sommigen deden dat wel uit zichzelf. Maar waar de gemeente van mening was dat zij slechts enkele Airbnb-locaties en bed & breakfast-locaties konden vinden, konden wij er veel meer aanwijzen. Velen stonden dus ook niet als locatie bekend'', gaat Weyers verder. Het is wat hem betreft ook logisch dat dit gebeurt, gezien de huizenprijzen blijven stijgen en veel mensen kamers verhuren als extra inkomstenbron. ''Het is dus logisch dat ze voor regulering kiezen.''