13.000 Delftenaren hebben geen huisarts en dat getal groeit

Het aantal mensen in Delft dat niet ingeschreven staat bij een huisarts groeit. 13.000 mensen hebben volgens de gemeente geen huisarts en dat zijn er 3000 meer dan een jaar eerder. Er zijn niet genoeg huisartsen om iedere inwoner van huisartsenzorg te voorzien. De gemeente spreekt van een tekort van ongeveer 7 fulltime huisartsen. Dit tekort groeit naar verwachting verder.

Ter illustratie | Unsplash
 
Dit blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van CDA en Hart voor Delft. Veel huisartsenpraktijken nemen geen patiënten meer aan omdat ze te vol zitten. “Zorgverzekeraar DSW monitort in hoeverre huisartsenpraktijken nog nieuwe patiënten aannemen. Bij de laatste peiling (eind 2023) hebben 12 van de 27 huisartsenpraktijken in Delft aangegeven nog nieuwe patiënten aan te nemen.” Aldus het college van B&W  in hun reactie op de schriftelijke vragen.

 

Meer patiënten
Een reden voor het groeiende huisartsentekort is dat Delft een groeiende stad is. Er komen steeds meer inwoners bij en het aantal huisartsen groeit niet per se even hard mee. In bepaalde wijken groeit het tekort harder dan in andere. “De verwachting bestaat dat vooral Buitenhof en Wippolder erg zullen groeien richting 2040”, staat in de antwoorden op de schriftelijke vragen.

 

In een jaar tijd zijn er 3000 mensen bijgekomen die geen huisartsenzorg hebben. Ondertussen is de verwachting dat het tekort aan huisartsen de komende jaren alleen maar verder groeit. Waar er nu sprake is van 6,8 fulltime artsen te weinig, groeit dit tekort naar 10,7 in 2030 en tot 13,9 in 2040. Als deze trend zich doorzet komen dus alsmaar meer mensen zonder huisarts te zitten. 

 

Het aantal mensen dat zonder huisarts zit is hoog in Delft, ook in vergelijking met andere steden. Dit kan volgens de gemeente deels verklaard worden door het grote aantal studenten hier: "Het is zeer aannemelijk dat een deel van de studenten bij de huisarts van hun ouders ingeschreven blijft. Zij hebben geen behoefte aan een huisarts in Delft.”

 

Huisvesting
Gevraagd naar mogelijkheden te zorgen om het voor huisartsen aantrekkelijker te maken zich in Delft te vestigen, schrijft het college: “Het is van belang dat de gemeente ook bijdraagt aan het vraagstuk van huisvesting voor huisartsen; dit kan zij doen door bijvoorbeeld ruimte te reserveren voor eerstelijns zorgvoorzieningen in nieuwbouwprojecten en samenwerking met andere partijen om afspraken te maken over het beheer of de bouw van gezondheidscentra.”

 

De gemeente zegt dat ‘overleg plaatsvindt over benodigde gezondheidszorg in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.’ Dit overleg vindt plaats tussen gemeenten, zorgverzekeraar DSW en de ‘Zorgorganisatie Eerste Lijn’ (ZEL). Deze zorgorganisaties zijn op zichzelf bezig met projecten om het voor huisartsen aantrekkelijk te maken een praktijk te beginnen. Zo biedt DSW een startregeling om het financieel haalbaarder te maken een praktijk te beginnen. De ZEL organiseert daarnaast een leergang om beginnende huisartsen te begeleiden naar het openen van een praktijk. Concrete plannen van de gemeente zelf worden echter niet genoemd in de antwoordbrief.

 

Zie ook:


Bezorgde huisarts: ‘ruimtetekort en te weinig jonge artsen’

Tekort aan huisartsen in Delft dreigt door bevolkingsgroei