Tekort aan huisartsen in Delft dreigt door bevolkingsgroei

Veel huisartsen moeten nee zeggen tegen nieuwe patiënten. Aangezien dit nu al het geval is, rijst de vraag hoe er plek gevonden moet worden voor nieuwe Delftenaren. Eén huisarts: “Ik verwacht dat de combinatie van een tekort aan huisartsen en toename van patiënten verder gaat leiden tot een patiëntenstop en een verhoogde werkdruk”.

Ter illustratie | Unsplash
Uit een enquête uit oktober 2023 blijkt dat 61,5% van de huisartsen in de regio Delft en Westland niet altijd ruimte heeft voor nieuwe patiënten. 46,2% heeft zelfs al een definitieve patiëntenstop. CDA en Hart voor Delft halen deze cijfers aan in een brief met schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Met deze brief uiten deze partijen hun zorgen over de toekomst van de huisartsenzorg in Delft: “Zijn er prognoses die aangeven dat er de komende jaren een tekort aan huisartsen zal zijn binnen onze gemeente?”

Duizenden woningen

In hun brief beschrijven deze partijen de aanleiding voor hun vragen: “Recent trokken huisartsen in onze buurgemeente Rijswijk aan de bel. Tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad van Rijswijk deelde dr. Maarten Kieman zijn zorgen. De zorgen die dr. Kieman inbracht hadden betrekking op de capaciteitstekorten aangaande huisartsen die in de komende jaren gaan ontstaan, onder meer tegen de achtergrond dat er duizenden woningen worden gerealiseerd de komende tijd.”

Niet alleen in Rijswijk groeit het aantal woningen. In Delft moeten er in 2031 acht duizend en vijfhonderd woningen meer zijn dan er waren in 2021. CDA en Hart voor Delft schrijven: “Het uitbreiden van de woningvoorraad in Delft staat, net als in Rijswijk, niet op zichzelf en kent allerlei consequenties voor de stad.”

‘Langdurig uitvallen van zorgverleners’
Huisartsen maken zich dan ook zorgen over de toekomst. Dit geldt ook voor huisartsen die nog geen patiëntenstop hebben. Zo zegt een huisarts: “We hebben geen patiëntenstop. We staan open voor inschrijvingen. De ruimte is echter niet groot. Er is plek voor nog ongeveer 40 patiënten.”

De hoeveelheid patiënten is echter niet de enige factor die de druk op huisartsen verhoogt: “Patiënten komen bij de huisarts met een niet zorg gerelateerde vraag. Een intensievere samenwerking met het sociale domein, inclusief de gemeente, voor nu en in de toekomst is zeer gewenst.” Deze huisarts waarschuwt hierbij: “De werkdruk uit zich in langdurig uitvallen van zorgverleners. Daarnaast zijn er huisartsen die zich afvragen of het vak nog iets voor hen is door de toenemende agressie en veeleisendheid.

‘Gewoon te weinig ruimte’

Een ander punt waar een huisartsenpraktijk tegenaan kan lopen is een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Een huisarts vertelt: “Buitenhof heeft gewoon te weinig ruimte.Er is hulp van de gemeente mogelijk om zulke obstakels op te lossen, maar de gemeente werkt ontzettend traag.”

CDA en Hart voor Delft geven in hun brief aan te willen weten wat de gemeente gaat doen om te zorgen dat er in Delft genoeg huisartsen blijven. Zij vragen: “Welke initiatieven onderneemt u om een positief vestigingsklimaat voor huisartsen in heel Delft te bevorderen?” en “Welke instanties of programma's bieden ondersteuning aan huisartsen die zich willen vestigen binnen Delft?”