Grotius College gaat besturen met scholengroep in Leidschendam-Voorburg: 'Scholen houden eigen identiteit'


Het Grotius College gaat fuseren met de Scholengroep Spinoza Leidschendam-Voorburg. Daarmee komt de school uit Delft onder andere financieel sterker in haar schoenen te staan. Het gaat om een bestuurlijke fusie, dus voor leerlingen en ouders zal er vrij weinig veranderen. ''We blijven gewoon Grotius'', laat het bestuur van de school weten.

De Delftse gemeenteraad heeft deze maand de oproep van de scholen om te fuseren, goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2022 gaat de verandering in. De scholen willen elk hun een eigen type onderwijs (openbaar en bijzonder) in stand houden vanuit één samenwerkingsbestuur.

Betere uitwisseling van kennis
Er zal voor leerlingen en hun ouders dus niet veel veranderen, bevestigt ook locatiedirecteur van het Grotius Judith Rijnders aan Omroep Delft: ''Geen verhuizing, geen andere lessen, regels of activiteiten of wat dan ook. We blijven Grotius.’’ Ze laat weten waarom ze dan zo positief is over de samenwerking: ‘’Er zijn veel voordelen, bijvoorbeeld dat we beter kennis kunnen uitwisselen. Dat kan gaan over een handige scholingsacademie voor leraren maar ook over de ICT afdeling waardoor alles beter werkt.’’

Een andere belangrijke reden om samen door te gaan, is dat er minder vaste lasten zijn, er efficiënter kan worden ingekocht en (financiële) risico’s beter het hoofd worden geboden. De bestuurders van beide stichtingen schrijven verder dat de scholen met de samenwerking diverser worden en alles bij elkaar opgeteld beter onderwijs kunnen bieden aan hun leerlingen.

Herstelplan
De Delftse middelbare school heeft turbulente en financieel lastige jaren achter de rug en om de organisatie op orde te brengen moest in 2020 een herstelplan worden opgesteld. Inmiddels is daardoor de situatie aanzienlijk verbeterd.

Eén van de onderdelen van dit herstelplan was om te fuseren met een ander schoolbestuur, wat dus Spinoza werd. ''Het openbaar karakter van Spinoza en de diversiteit passen bij het Grotius'', zegt Rijnders. Spinoza vormt het bestuur van meerdere scholen in Leidschendam, Voorburg en Den Haag. Het Grotius College biedt openbaar onderwijs en Spinoza zal daarom na de fusie zowel algemeen bijzonder als openbaar onderwijs gaan aanbieden.

Lees ook: Vrije school mag gesticht worden: 'Maar geen geld voor schoolgebouw' > 

Peter Lamers, bestuurder van Spinoza vult aan: “Binnen onze scholengroep hebben alle scholen een eigen identiteit. In dit kader is het Grotius een mooie toevoeging aan palet.'' Een voorbeeld van een van de onderwijsvormen van Spinoza is het Daltononderwijs, waarbij leerlingen veel keuzevrijheid en zelfstandigheid krijgen. De Waldorf-afdeling van het Grotius (vrije schoolonderwijs) is bijvoorbeeld voor Spinoza weer een nieuw onderdeel.