Vrije school mag gesticht worden: 'Maar geen geld voor schoolgebouw'

De nieuwe vrije school in Delft, het Mercurius College, heeft genoeg handtekeningen verzameld om de school te starten. Er is echter één nieuwe hobbel, de gemeente Delft heeft te weinig geld om voor huisvesting te zorgen. Afgelopen vrijdag waren de doelen voor zowel havo, mavo als vwo behaald. Uiteindelijk zijn er 671 handtekeningen binnengehaald. De aanvraag om een nieuwe school te stichten gaat over twee weken naar onderwijsinspectie, deze moet een oordeel vellen over een stichting.

Al langer kampt Delft met financiële problemen en heeft de stad de grootste moeite om ieder jaar een sluitende begroting te presenteren. ‘De gemeente Delft heeft grote zorgen over de financiering van onderwijshuisvesting. De kosten voor het bouwen van een nieuwe school blijven gelijk en een groter aantal nieuwe scholen door de wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ leiden tot een groter tekort. Daarnaast ontstaat er mogelijk kapitaalvernietiging.’


Wethouder Lennart Harpe kondigde daarom vorige week tijdens de algemene beschouwingen daarom al aan dat de school mogelijk langer moet wachten op huisvesting. ‘Op het moment betalen wij zo’n veertig procent van dit gehele budget zelf bij. We willen daarom glashelder maken welke financiële problemen voorvloeien uit die verruiming van de nieuwe wet. Hopelijk leidt dat tot inkeer en inzicht’, vertelde wethouder Harpe.

Gemeente stuurt bezwaar
Volgens de gemeente is dit de zoveelste taak waar te weinig geld voor is begroot door de Rijksoverheid, waardoor de gemeente niet kan zorgen voor huisvesting. De bouwkosten zijn simpelweg te hoog. De gemeente diende daarom een bezwaarschrift in bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Volgens Nelleke Guequierre, een van de initiatiefnemers die het Mercurius College wil stichten, ziet dat de gemeente wel wil, ondanks dat het college vindt dat zij voor een onmogelijke opgave staan. ‘Ze hebben tegenover ons aangegeven dat ze zeer gecharmeerd zijn van ons initiatief. Het past wat de gemeente betreft helemaal binnen de toekomstvisie van de stad’, vertelt zij aan Omroep Delft.

Onvoldoende geld beschikbaar
De gemeente Delft laat ondanks de steunbetuiging in de verstuurde brief aan de Rijksoverheid opnieuw zien dat er onvoldoende geld beschikbaar is in de stad. Daarmee lijkt het stadsbestuur de nieuwe scholen voor het karretje te spannen voor extra geld vanuit het Rijk. De hoop is dan ook dat op basis van deze ‘noodkreet’ opnieuw gekeken kan worden naar extra geld voor de gemeente Delft.

Guequierre snapt overigens wel dat de gemeente het Mercurius College gebruikt om extra aan te stippen dat de gemeente te weinig geld krijgt, maar zorgen zijn er echter niet volgens de initiatiefnemers. ‘We zien vooral de positieve geluiden vanuit de gemeente en voelen ons wat dat betreft ook gesteund in onze plannen. Daarnaast kan de gemeente er ook moeilijk onder uit, ze zijn immers wettelijk verplicht om ons huisvesting te bieden. Het bezwaar dat zij hebben aangetekend bij de minister is wat dat betreft ook niet gegrond.’

Geen zorgen bij initiatiefnemers
Dat bezwaar moet gegrond zijn op zes deugdelijkheden, verdeeld over meerdere onderwerpen. Iets waar de onderwijsinspectie zich de komende tijd over zal ontfermen. De school zal in een plan moeten aantonen dat het bestuur goed is opgezet, dat er zicht is op de ontwikkeling van leerlingen en dat de inhoud van het onderwijs klopt.

Als de inspectie en de minister hier positief op antwoorden vóór juni 2022, zal het Mercurius College in 2023 onderwijs mogen aanbieden.
‘En dat gaat ook lukken hoor. Wij begrijpen ook best dat we niet direct een volledig schoolgebouw gaan krijgen. We zullen vanaf de grond moeten beginnen in meerdere lokalen. We moeten in ieder geval plek hebben voor zes brugklassen, dan weten we zeker dat we de leerlingen die zich nu hebben ingeschreven in 2023 echt kunnen starten’, sluit de initiatiefnemer af.