Waterkwaliteit moet omhoog: ‘Inspanning nodig van alle partijen’

‘Als het zo doorgaat, dan halen we het niet’. Dat zegt Hoogheemraad Peter Ouwendijk. Hij refereert hier aan Europese kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. ‘In 2015 moesten we hier al aan voldoen, maar we hebben uitstel gekregen tot 2027’. De Unie van Waterschappen waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan als de normen nog steeds niet gehaald worden.
Peter Ouwendijk bij Delft Centraal

Uit de pas gepresenteerde begroting van het waterschap blijkt dat de belasting omhoog moet om de strijd tegen vervuiling aan te gaan. Om de KRW-doelen te behalen is actie nodig. Deze KRW doelen zijn bedoeld om te zorgen dat het oppervlaktewater in Europa schoon en gezond is. ‘Aansprakelijkheidsrisico’s zijn reëel en komen mogelijk eerst op het bord van de waterschappen’. Dat schrijft de Unie van Waterschappen in een brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Als de normen niet gehaald worden, dan is de kans dus groot dat de gevolgen daarvan op het bordje van het waterschap en dus van de belastingbetaler komen. 

Voorlichting en handhaving
‘We hebben als hoogheemraadschap een regierol’, zegt Ouwendijk. Tegelijkertijd wijst hij erop dat er ook verantwoordelijkheden liggen bij andere partijen, zoals het Rijk en de Provincie: ‘We zetten in op samenwerking met andere overheden’. 

Ouwendijk zegt dat de kwaliteit van het water de afgelopen jaren wel degelijk verbeterd is. Maar: ‘De beweging naar schoon water vertraagt’. De kwaliteit zit volgens hem nu ‘tussen kan beter en niet zo goed’. Dat terwijl er dus al voldaan moest worden aan de kwaliteitsnormen in 2015. Volgens Ouwendijk is er al wet- en regelgeving om deze normen te behalen. ‘We gaan ook meer inzetten op voorlichting en handhaving’, zegt hij, ‘Waar nodig, straffen we vervuilers’. 

‘Een beetje bijzaak’
De Europese kwaliteitsnormen hoeven van Ouwendijk niet per se leidend te zijn: ‘Het gaat om gezond, schoon en levend water. Mensen hebben recht op een schone leefomgeving en water is daar onderdeel van’. De normen zelf noemt hij daarin ‘een beetje bijzaak’. 

Toch waarschuwt de Unie van Waterschappen voor de gevolgen van deze ‘bijzaak’: ‘Particulieren kunnen bij de rechter aanvoeren dat de richtlijn door het Rijk onvolledig of onjuist is opgenomen in nationale wetgeving en dat zij als gevolg daarvan schade lijden’. 

Stikstof-effect
‘De uitkomst van zulke procedures kan ik niet duiden. Ik ben geen jurist’, zegt Ouwendijk hierover. Hij geeft echter aan niet bang te zijn voor een ‘stikstof-effect’. Hij refereert hiermee aan de crisis die gepaard ging met vele rechtszaken, als gevolg van het niet halen van de Europese normen op het gebied van stikstof. 

Lees hier de brief van de Unie van Waterschappen

Morgen bij Omroep Delft: een interview met Hoogheemraad Peter Ouwendijk in Delft Centraal.