Vragen over ‘cultuur van makkelijk en veel geld uitgeven’ bij TU

Smijt de TU geld over de balk? De universiteit kwam recent in opspraak in een artikel van het NRC. Deze krant bracht naar buiten dat de universiteit vele miljoenen uitgeeft om een protonenkliniek staande te houden, die volgens experts ‘weinig wetenschappelijke vruchten heeft’. GroenLinks stelt schriftelijke vragen hierover aan B&W.

De kritiek op de TU komt naar aanleiding van een artikel van het NRC. Deze krant schreef over een protonenkliniek die, ondanks een gebrek aan wetenschappelijk resultaat, met miljoeneninvesteringen overeind wordt gehouden door de TU. HollandPTC, zoals de kliniek heet, houdt zich bezig met een vorm van bestraling die gebruik maakt van protonen. Dit zou minder schade opleveren dan een ‘klassieke’ bestraling. Van tevoren werd gedacht dat er daarom veel patiënten naar deze kliniek zouden komen, maar dit valt in de praktijk tegen. Het kost daarom veel geld om de kliniek te behoeden voor faillissement. 

Naast deze kosten, beschrijft het NRC dat er veel geld gaat naar ‘dure lunches en autoritten met chauffeurs’. Op basis hiervan concludeert het NRC dat er ‘een cultuur van makkelijk en veel geld uitgeven’ bij de TU is. 

Gecalculeerde risico’s
De TU reageerde op dit artikel door aan te geven “zich niet in dit beeld te herkennen”. Hierbij stelt de TU: “op het moment dat er gecalculeerde risico’s worden aangegaan, doorloopt dit proces altijd een zorgvuldige afweging.” GroenLinks wil nu weten of de gemeente Delft ook invloed uit kan oefenen op deze afwegingen: “Is de TU Delft hierover in gesprek met de gemeente Delft en andere partijen en gaat het om breed gedragen beslissingen?” GroenLinks wijst er hierbij op het belang van “transparant zijn over nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijk inzetten op het versterken van de verbinding tussen TU Delft en de stad.”