(VIDEO) Europese verkiezingen in Delft

Donderdag 6 juni is ook in Delft gestemd voor een nieuwe Europese regering. Hoe leefde dit onder de stadsbewoners? Wat hoopten en verwachtten zij? Omroep Delft verslaggever Tom Richmond peilde de gemoederen.

Bij deze verkiezingen staat veel op het spel. Door heel Europa groeien partijen die de instroom van vluchtelingen van buiten de EU willen beperken, en die willen dat de EU minder invloed krijgt op nationaal beleid. Tegelijkertijd zijn er veel partijen die Europese samenwerking willen behouden en verbeteren of uitbreiden. Zondagavond 9 juni wordt duidelijk hoe in alle landen bij elkaar is gestemd, wat de opkomst in Delft is geweest en hoe in deze stad is gekozen.

Zie ook: