Verkeershinder op de Nieuwe Gracht

Aan de Nieuwe Gracht wordt al lange tijd gewerkt aan een woonzorgcomplex. Om de bouwput stonden damwanden. Deze week worden ze verwijderd. Vanwege beperkte ruimte op de bouwplaats is het noodzakelijk om de Nieuwe Gracht enkele dagen af te sluiten tijdens deze werkzaamheden.
Nieuwe Gracht tijdelijk afgesloten | ©Bo Snijders

Maandag en dinsdag is de weg grotendeels open. Deze dagen werkt aannemer Boele en Van Eesteren aan de aansluiting van de Nieuwe Gracht op de Ireneboulevard. Alleen een deel van de voorsorteerstrook richting de Ireneboulevard is hiervoor afgesloten. De dagen hierna, van woensdag tot en met vrijdag, is de Nieuwe Gracht tussen de Engelsestraat en de Ireneboulevard in beide richtingen afgesloten. Dit geldt voor de uren tussen 7 in de ochtend en 4 in de middag. 

Het verkeer vanaf de Deltaweg wordt via de Engelsestraat omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven en er zijn verkeersregelaars aanwezig. Het bestemmingsverkeer voor Leeuwesteyn wordt omgeleid via de Groene Haven en Engelsestraat.