Veel meldingen over dode vissen in Delft

Het Hoogheemraadschap van Delfland krijgt de afgelopen tijd veel meldingen binnen over dode vissen. Het is onder meer goed raak in de Schie in Delft.

Overgang koud naar warm weer

Mensen van het Hoogheemraadschap hebben op verschillende plekken dode vissen uit het water gehaald en opgeruimd. Ook hebben ze het zuurstofgehalte gemeten in het water. Dit was in orde. Waardoor er opeens veel vissen doodgaan is nog niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk speelt de overgang van het koude voorjaar naar het warme droge weer een grote rol. Om de vissterfte tegen te gaan, laat het Hoogheemraadschap van Delfland nu vers water uit het Brielse Meer binnenstromen voor de doorspoeling.

Lees ook: AWP Delfland boos over vissterfte door 'roekeloos maaien'

Mocht je dode vissen zien in het water dan kun je een melding doen via loket@hhdelfland.nl