De AWP Delfland boos over vissterfte door 'roekeloos maaien'

Delft – 05-10-2020 - Een maaiboot in ondiep water komt met de snijmessen in de modder waar de grote vissen induiken om zich te verbergen. De Algemene Waterschapspartij (AWP) stelt samen met andere partijen ieder jaar opnieuw de vissterfte als gevolg van maaien en baggeren aan de orde in het waterschapsbestuur van Delfland.

Delft – 05-10-2020 - Een maaiboot in ondiep water komt met de snijmessen in de modder waar de grote vissen induiken om zich te verbergen. De Algemene Waterschapspartij (AWP stelt samen met andere partijen ieder jaar opnieuw de vissterfte als gevolg van maaien en baggeren aan de orde in het waterschapsbestuur van Delfland. Vorige jaar antwoordde het College dat vissterfte als gevolg van maaien en baggeren "helaas uitzonderingen" waren. En dat je in de aanbesteding niet kan voorschrijven hoe er gemaaid wordt, bijvoorbeeld alle ondiepe sloten vanaf de kant. “De aannemer heeft dus de vrijheid om er "een potje van te maken", aldus de AWP. Hij krijgt immers toch geen boete, en in het ergste geval wordt zijn contract niet verlengd. "De aannemer snapt het niet of het kan hem gewoon niet schelen", zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP en visbioloog. "In beide gevallen kan Delfland het er niet bij laten zitten. Moedwillige verstoring van de natuur is toch verboden?". De AWP Delfland hecht grote waarde aan een robuuste waternatuur, en daar wordt ook veel geld aan uitgegeven door Delfland. "De meeste natuurwinst behaal je door voorzichtig te maaien, en niet alles integraal kaal te maken. Delfland wil toch ook dat het goed gaat met de waternatuur?" aldus Middendorp.

Vissterfte door roekeloos maaien
Fotograaf: AWP