Tv-programma Klassen praat over gelijke kansen voor kinderen in Delfts onderwijs

De gemeente Delft en de makers van tv-programma Klassen organiseren op woensdag 2 juni een online meet-up over de kansenongelijkheid onder kinderen. Aan de hand van het televisieprogrammaformat bespreken ze het Delftse basisonderwijs en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Ester Gould, een van de makers van Klassen, zal zelf aanwezig zijn tijdens de meet-up. Het idee is om met de betrokkenen rondom het onderwijs in Delft te praten over oplossingen. Hierbij dienen fragmenten van de serie als een startpunt voor het gesprek.

Dubbel gestraft
Volgens de organisatoren wordt zo de lokale problematiek naar boven gehaald, ervaringen gedeeld, wordt er bedacht wat er anders moet en wordt er gekeken naar wat wel en niet werkt. De moderator tijdens het gesprek is Hoessein Alkisaei, ingenieur en docent aan de TU Delft.

Lees ook: DOK zoekt jonge designers voor advies >

Er worden op de avond drie thema’s besproken. Met allereerst "Lage verwachtingen, slechtere prestaties: een self-fulfilling prophecy’’. Volgens de organisatoren kan een slechte thuissituatie een reden zijn om minder van kinderen te verwachten, ze hebben het immers al zo zwaar.

Maar, zo stellen de organisatoren, het naar beneden bijstellen van verwachtingen kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. ‘’Ze worden zo eigenlijk dubbel gestraft, én een slechte thuissituatie en lage verwachtingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een moeilijke thuissituatie niet leidt tot lagere verwachtingen van een kind?’’

Bezuinigingen
Het tweede thema is de connectie tussen school en de buurt. Doordat een ondersteunende thuisomgeving ontbreekt en door het verdwijnen van buurthuizen, maar ook bezuinigingen op bijvoorbeeld de jeugdzorg, komen deze taken volgens de organisatoren bij de school terecht.

Komende jaren weer hogere woonlasten voor Delftenaren >

‘’Hoe zorgen we voor een goede aansluiting van wijk en school zodat zij elkaar aanvullen en op die manier samen een veilige basis aan kinderen kunnen bieden? En wat moet hierbij op initiatief van de school?’’ aldus de organisatoren.

Overstap
Het derde thema en laatste thema, gaat over de overgang vaan het basis- naar het middelbaar onderwijs, een overstap die voor sommige kinderen groot is. ‘’Geen vaste docent en klas meer, meer leerlingen, steeds van vak moeten wisselen. De wetenschap dat kinderen in het voortgezet onderwijs veel zelfstandiger moeten zijn, kan er voor zorgen dat de basisschooldocent ‘veilig’ adviseert om te voorkomen dat het de leerling in kwestie afzakt.’’

Daarom wordt er tijdens dit laatste thema besproken hoe het contact tussen het primair en voortgezet onderwijs versterkt kan worden, om er op die manier voor te zorgen dat de middelbare scholen extra op kwetsbare kinderen letten en deze kinderen dus niet een onterecht lager advies krijgen.

Onverwacht grote drukte in de Meermanstraat in Delft vanwege bijzondere uil >

Op woensdagavond 2 juni vindt de meet-up van 19:00 tot 21:30 uur online plaats. Je kunt je aanmelden via dit formulier. Een overzicht van alle informatie vindt je op deze website.