TU bijeenkomst over Gaza toch gehouden na afgelasting

Eerder deze week werd een bijeenkomst getiteld ‘Architecturing Destruction in Gaza, Palestine’ afgelast. De faculteit Bouwkunde, waar dit evenement zou plaatsvinden, oordeelde dat er geen ‘constructieve en respectvolle dialoog’ mogelijk zou zijn. ‘BK Scholars for Palestine’, de organisator van het evenement, heeft hierna besloten het evenement toch door te laten gaan op een andere locatie.
Bijeenkomst ging toch door in Radius | © BK Scholars for Palestine

BK Scholars for Palestine spreekt van ‘teleurstelling’ over het besluit van de faculteit. Zij noemen het argument dat er geen constructieve dialoog zou kunnen plaatsvinden een ‘vage redenering’. Om aan te tonen dat dit zo is, besloot de groep het evenement toch doorgang te laten vinden. Zij vonden hiervoor een locatie bij Radius, centrum voor kunst en ecologie.

Palestijnse wetenschappers
De opzet was om Palestijnse wetenschappers te laten reflecteren op de verwoestingen in Gaza. BK Scholars for Palestine spreekt ervan dat zij een ‘ethische en academische verantwoordelijkheid’ voelden om het evenement door te laten gaan. Hierbij speelde mee dat er volgens hen een grote groep was die meer wilde leren over ‘de rol van architectuur en architecten in de huidige oorlog’.

De organisatoren willen in de toekomst misschien meer evenementen organiseren. Het liefst zou dit op de campus van de TU plaastvinden. Ze geven aan in gesprek te zijn met de decaan van de faculteit. Zij zeggen hierbij te ‘wachten op een eerlijk en duidelijk antwoord van de decaan op hun vragen over de annulering’.

Zie ook:

Bijeenkomst bij TU Delft over vernielingen in Gaza afgelast