Toeristen moeten betalen om minimuminkomens te helpen

“Armoede leidt tot sociale uitsluiting, dat mensen minder goed hun recht kunnen halen en dat mensen vaker kampen met gezondheidsproblemen.” Dat zegt Daniëlla de Leeuw (SP) in de laatste vergadering van de gemeentecommissie ‘Sociaal domein en wonen’. Hiermee laat ze zien dat het probleem breder is dan puur het niet rond kunnen komen. Daarom kwam de gemeenteraad vorig jaar met een motie om 3 ton, die verdiend wordt met een verhoogde toeristenbelasting, uit te geven aan armoedebestrijding.
Daniëlla de Leeuw tijdens de vergadering

Naar aanleiding van die motie is het college met enkele voorstellen gekomen voor een plan om dit geld te gebruiken. De voorkeur van het college gaat naar de ‘individuele inkomenstoeslag’ voor Delftenaren die een langere periode van een minimuminkomen leven. Nu kom je daarvoor pas in aanmerking als je 5 jaar op een minimum zit. Het voorstel is om deze periode te verkorten naar drie jaar. Cheraldine Osepa (GroenLinks): "Met deze optie worden 700 huishoudens bereikt. Wij zijn daar heel blij mee.” 

Pleisters 
Bijna alle fracties staan positief tegenover dit voorstel. Dat neemt niet weg dat er een paar kanttekeningen worden gezet. Bram Stoop (Hart voor Delft) vraagt: ‘Is er ook nagedacht over armoedepreventie?” Kelly Schut (PVDA) vraagt er aandacht voor om burgers goed te informeren: “Kunnen we ervoor zorgen dat bewoners die in aanmerking komen voor deze regelingen automatisch een brief krijgen?” Jorrit Treffers (Volt) merkt ondertussen op dat er heel veel opties zijn om armoede bestrijden en dat deze optie wellicht niet de grootste impact heeft. 

Wethouder Joëlle Gooijer beantwoordt deze laatste zorg: “Als wethouder armoede was ik heel blij met deze drie ton. Toch is het maar drie ton en dat is snel op.” Ze spreekt er daarom ook van dat armoede hiermee “niet zo zeer bestreden wordt. Hiermee plakken we pleisters.”