Terrassenbeleid gaat eerder onder de loep, extra hulp blijft uit


Het terrassenbeleid moet versneld worden herzien van de partijen D66, VVD en STIP. Volgens die partijen is het beleid verouderd. De terrassen in de stad maken de lippen los in de gemeenteraad de afgelopen weken. In april werden er vanuit verschillende horecazaken brieven gestuurd aan de gemeenteraad, vorige week stond het onderwerp op het programma in de gemeenteraadsvergadering. Het zet geen grote verandering in gang: ‘De ruimte is in letterlijke zin beperkt’, meldde burgemeester Van Bijsterveldt.

De horeca in Delft maakte de afgelopen weken een stevig pleidooi om de terrassen, net als in coronatijden, groter te maken dan nu het geval is. Twee weken geleden waren er ook al insprekers met een emotioneel pleidooi. Zo sprak restaurant San Marco in, en was ook restaurant Angkor aanwezig.

‘Het leed is keihard’, vertelde Giancarlo Idili van restaurant San Marco aan de Brabantse Turfmarkt. ‘’De horeca bloedt leeg. Als wij nu elke dag vol zitten lijkt het wel alsof het weer goed gaat, maar we hebben alsnog een groot financieel gat te overbruggen’, klonk het in de eerdere commissievergadering.

Terrassenbeleid eerder onder de loep
In de raadsvergadering, vorige week donderdag, blijkt opnieuw dat een ruimhartiger beleid niet haalbaar blijkt. ‘De stad wordt drukker, de straten raken voller en de ruimte om extra tafels en stoelen buiten te zetten zijn zo goed als benut’, laat de burgemeester weten. Kortom, de gemeente kan geen handreiking doen.

STIP, D66 en het VVD dachten daar anders over. Zij vinden dat het terrassenbeleid eerder onder de loep genomen kan worden. Ze dienden daarom een motie in om te kijken hoe horecaondernemers geholpen kunnen worden. Het blijkt dat een korting op lokale belastingen niet gaan werken.

Geen ‘substantiële’ hulp van gemeente
‘De eerder gegeven korting op het precario, tijdens de coronacrisis, was bedoeld ter ondersteuning voor horecaondernemers die hun terras toen niet konden gebruiken. Nu ze dat weer wel kunnen doen, zou een korting leiden tot inkomenspolitiek en dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel’, liet wethouder Stephan Brandligt weten tijdens de raadsvergadering.

De motie zou uiteindelijk deels verworpen worden op die gronden, wel kunnen de horecagelegenheden rekenen op een versneld proces rond het vernieuwen van het terrassenbeleid. Ook komt er van het overgebleven geld een nieuwe reclamecampagne om ook de horeca meer aan het voetlicht te brengen.