STIP, VVD en GroenLinks bedenken plan om Delftse ondernemers te ondersteunen

De drie politieke partijen STIP, VVD en GroenLinks hebben afgelopen dinsdag een plan ingediend om de Delftse ondernemers een steun in de rug te bieden. Daarin staat dat ze graag meer ruimte in de stad zouden maken voor terrassen, muziek en evenementen en ook financiële steun te bieden door leges kwijt te schelden.

Met het initiatiefvoorstel genaamd 'Delft Nieuwe Energie', willen de partijen een stap zetten om ervoor te zorgen dat Delft vol energie klaar staat om na de coronacrisis weer op te leven en dat ondernemingen tegen die tijd niet al omgevallen zijn. De horeca is in deze crisis een van de zwaarst getroffen sectoren. Veel ondernemers hebben ondanks de financiële steun vanuit de landelijke overheid hun spaargeld en pensioenpotje aan moeten spreken om een faillissement te voorkomen. “Om hen een steuntje in de rug te bieden stellen we maatregelen voor waarmee ondernemers klandizie aan kunnen trekken, regelgeving wordt versoepelt en de ondersteunende rol van de gemeente wordt versterkt”, aldus STIP-raadslid Rick van den Brink.

Live-muziek: wat kan wel?

Een van die voorgestelde maatregelen gaat over een nieuwe vorm van terrasuitbreiding. De gemeente heeft het afgelopen jaar waar mogelijk terrasuitbreidingen aangeboden, maar niet bij iedere horecazaak is daar ruimte voor. Om juist ook die ondernemers te helpen, willen de partijen op andere plekken in de stad ruimte aanbieden, zoals bijvoorbeeld op braakliggende terreinen of parken. Raadslid Dimitri van Rijn (VVD) zegt hierover: “We vinden het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren door alle ondernemers te helpen, met dit voorstel voegen we daad bij het woord.”

Ook willen de indieners kijken naar wat nog wel mogelijk is wat betreft live-muziek en kleinschalige festiviteiten, nu veel grootschalige evenementen dit jaar waarschijnlijk niet doorgaan. Ze stellen voor om regelgeving te versoepelen zodat ondernemers iets vaker een bandje bij hun terras kunnen laten spelen. Ook doen de partijen voorstellen voor evenementenvergunningen. Er wordt een voorbeeld genomen aan Leiden en Rotterdam waar voor kleinschalige evenementen de aanvraagtermijn 4 weken is in plaats van 8 in Delft. Ook wordt gevraagd organisatoren de mogelijkheid te bieden een schaduwdatum op te geven voor hun evenement. In het geval dat een evenement door een aanpassing in de coronamaatregelen niet doorgaat, kan het zo op een later moment toch plaatsvinden.

Kwijtschelding leges

Om ondernemers financieel te ontzien, willen de partijen dat de gemeente ook voor 2021 ondernemers een korting geeft op de precario en reclamebelasting en dat leges voor het wijzigen van een horecavergunning eenmalig worden kwijtgescholden. GroenLinks-raadslid Timo Töns vindt dit een belangrijke stap: “Gezien de onzekerheid waar ondernemers in verkeren willen we vanuit de gemeente graag een stukje houvast bieden.”

Lees ook: Wandelinitiatief om eenzame vrijgezellen uit datingdepressie te helpen >

Positiviteit

Het voorstel zal nog worden besproken in de raad. Of de ideeën van de partijen uiteindelijk doorgang vinden is nog niet zeker; naast het feit dat de gemeente Delft in financieel in zwaar weer verkeert, is de uitvoering ook afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen. Van den Brink is in ieder geval blij met alles wat ze wel kunnen doen: “In sommige gevallen zijn het slechts kleine tegemoetkomingen maar het laat zien dat de gemeente mee wil denken. Die positiviteit is juist nu belangrijk! Een ding is zeker, dit voorstel zal sowieso helpen om van de stad weer een gezellige plek te maken!”