Staan het Rietveld en de Vlamingstraat ooit weer in de schaduw?

Wie tien jaar geleden over het Rietveld wandelde op een zomerse dag, waande zich in een oase. De schaduw van een groot groen bladerdak verdween als sneeuw voor de zon, toen de riolering vervangen moest worden. In plaats van het weelderige groen kwamen er, in de woorden van belangenvereniging Binnenstad Noord, ‘armetierige bomen’. De belangenvereniging pleit er nu voor deze boompjes, die nauwelijks voor schaduw zorgen, te vervangen.

Hoe gaan we om met ons groen? Deze vraag stond op de agenda in de laatste vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. 'Het beheerplan groen, water en recreatie', waar de commissieleden over spraken, bepaalt wat de gemeente doet aan onderhoud en aanpak van de natuur in de stad. Bij de bespreking van dit onderwerp sprak de Belangenvereniging Binnenstad Noord in om haar onvrede over de bomen op het Rietveld en in de Vlamingstraat kenbaar te maken.

Schaduw
De gemeente heeft op papier de ambitie te vergroenen. Een reden hiervoor is dat een groenere stad koeler is dan een stenen stad. De schaduw van bomen in het bijzonder kan voor verkoeling zorgen. 'Verkoeling is hard nodig.' zo zegt Hans van Bodegom, secretaris van het bestuur van de belangenvereniging, 'Het is hier verschrikkelijk.'

'Zonwering aanbrengen is geen optie, vanwege het beschermd stadsgezicht. Wij hebben bepleit dat de bomen worden vervangen door bomen die wel een grote kruin krijgen, en zo wel zullen bijdragen aan het vergroten van de klimaatbestendigheid en het tegengaan van hittestress.' schrijft de belangenvereniging Binnenstad Noord aan verschillende fracties van de gemeenteraad.

Dag van de waarheid
Wethouder Van Vliet heeft aangegeven dat er geen geld in het beheerplan zit voor vervanging van de betreffende bomen. Met de hoop dat de politiek toch geld vrij kan maken, schreef de vereniging haar brief aan de fracties. 'Als er bij de raadsvergadering volgende week dinsdag een motie wordt ingediend, gaat het naar onze verwachting op afzienbare termijn gebeuren.’ zegt Van Bodegom, 'Dinsdag is de dag van de waarheid.'

Dinsdag 12 september is de volgende Raadsvergadering. In deze vergadering wordt er verder gesproken over 'het beheerplan groen, water en recreatie'.