Rustige oudejaarsnacht levert wel veel schade opBurgemeester Marja van Bijsterveldt heeft een evaluatie van de jaarwisseling aan de gemeenteraad geschreven. Daarin schrijft ze dat de jaarwisseling 2020 naar 2021 relatief rustig is verlopen. De totale gemaakte kosten voor het beheer van de openbare ruimte liggen dit keer 20.000 euro lager dan vorig jaar.  De kosten aan schade waren wél aanzienlijk hoger. De totale schadekosten van de nieuwjaarsnacht komen neer op 31.132 euro tegen 21.244 euro in 2019. 

De schadekosten aan straatmeubilair waren 11.268 euro (tegen 10.927 euro het jaar daarvoor). Er was met name meer schade aan speelvoorzieningen. De kosten daarvoor waren 19.864 euro. In 2019 was dit bedrag nog 10.317 euro. De toename van de kosten aan speelvoorzieningen is volgens de burgemeester toe te schrijven aan één speelvoorziening waar het schadebedrag 13.000 euro bedraagt.

Dat de totale gemaakte kosten voor het beheer van de openbare ruimte dit jaar lager waren, komt omdat er geen kosten zijn gemaakt voor de voorzieningen van de vreugdevuren en het opbouwen en opruimen van de vreugdevuren.

Politie, brandweer en ambulance
De politie heeft een relatief rustige nacht beleefd. Er zijn geen illegale feesten gesignaleerd. De corona gerelateerde samenscholingen zijn beheersbaar gebleven. Er zijn door de politie 7 aanhoudingen verricht voor verstoring van de openbare orde. In de nacht is de brandweer bekogeld met vuurwerk op de Van Kinschotstraat. Na intensief onderzoek van de politie, zijn er twee verdachten aangehouden. Zij worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

De burgemeester heeft in de aanloop naar de jaarwisseling 22 waarschuwingsbrieven verstuurd , waarbij dit jaar voor het eerst gebruik is gemaakt vaneen preventieve last onder dwangsom. Deze is 3 keer uitgereikt en 1 daarvan is later omgezet naar een gebiedsverbod. De aangeschreven personen zijn tijdens de jaarwisseling niet op straat aangetroffen.

De brandweer is tijdens de jaarwisseling 98 keer uitgerukt. Vorig jaar moesten zij 63 keer uitrukken. Voor deze toename is geen concrete verklaring gevonden en de brandweer geeft aan, deze jaarwisseling ook niet als drukker dan voorgaande jaren te hebben ervaren.

In vergelijking met andere jaren was het extreem rustig op de spoedeisende hulp, hierdoor bleef het bij de ziekenhuizen beheersbaar. Op basis van de cijfers van de geneeskundige meldkamer blijkt dat er in Delft geen slachtoffers zijn vervoerd naar het ziekenhuis. Vorige jaarwisseling (2019- 2020) werd er drie keer vervoerd, alle drie met alcoholletsel.