Reinier de Graaf ontvangt accreditatie van RIVM voor lifestyleprogramma voor zorgprofessionals

Voor het leefstijlprogramma ‘Gezond & Vitaal voor Zorgprofessionals’, dat ontwikkeld is in het Reinier de Graaf, heeft het ziekenhuis een accreditatie ontvangen van het RIVM. Met dit programma wil het ziekenhuis bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van zorgprofessionals.

Het ziekenhuis laat weten het zeer belangrijk te vinden dat haar medewerkers fysiek en mentaal goed in hun vel zitten: ‘’Zo kunnen zij de beste zorgen bieden aan onze patiënten. Het leefstijlprogramma sluit perfect aan op die visie,’’ schrijft het ziekenhuis.

Bewustzijn

Tussen 2012 en 2018 namen 130 zorgprofessionals deel aan het programma. Maar liefst 124 van de 130 deelnemers heeft het programma voltooid. Volgens het ziekenhuis onderstreept dit de kwaliteit van het programma.

Het Reinier de Graaf stelt dat het programma verder gaat dan alleen kennis over gezonde keuzes: ‘’Medewerkers moeten ook het vertrouwen en de vaardigheden hebben om dit in de praktijk te brengen. Zij moeten de regie op hun leefstijl (terug)krijgen.’’

Al gelezen? Inenten zorgmedewerkers Haaglanden van start in ADO Den Haag stadion en er staan al 65.000 medewerkers op de wachtlijst >

Volgens het ziekenhuis zijn de deelnemers op alle (sub)doelen van het programma verbeterd en bleek het effect ook na 6 maanden nog aanwezig. De deelnemers benoemden het inzicht en bewustzijn van denken en doen als sterkste punten, aldus het ziekenhuis.

Ambitie

‘’Het is onze ambitie om dit leefstijlprogramma op termijn door te ontwikkelen voor patiëntenzorg. Zo kunnen ook patiënten profiteren van de betrokkenheid en motivatie van onze zorgprofessionals, die zelf al meer controle ervaren op een gezonde leefstijl,’’ aldus het Reinier de Graaf.

Samen met Bon Appétit Diëtisten en Zorg op Orde stelde het Reinier de Graaf het programma op, waar het RIVM nu een accreditatie voor heeft gegeven. Het is volgens het ziekenhuis de eerste keer dat het RIVM zo’n keurmerk verleent aan een leefstijlprogramma dat gericht is op zorgverleners.

HAK werkt aan een intelligent groentebord waardoor kinderen meer groenten willen eten >

Het leefstijlprogramma van het Reinier de Graafgasthuis bestaat uit 12 wekelijkse workshops van twee uur per keer in groepen van 8 tot 12 personen. Voorafgaand hebben de deelnemers, op individuele basis een intake en drie vervolgconsulten bij een diëtist. Zes maanden na het programma komt de groep nog een keer bij elkaar voor een follow-up.