Raw Materials Week bij TU: ‘vraag naar grondstoffen neemt toe’

“De vraag naar grondstoffen neemt de komende jaren alleen maar toe.” Dat stelt de TU in haar aankondiging van de ‘Raw Materials Week’, die vandaag begint. Van smartphones tot zonnepanelen, allerlei technologische snufjes vereisen materialen die vrij zeldzaam zijn en niet in Europa te vinden. Toch is er enorme vraag naar deze materialen, dus hoe gaan we met dit probleem om? In Delft wordt over deze vraag nagedacht tijdens de Raw Materials Week. Tegelijkertijd vindt er in Brussel een Europese top plaats met dit thema.
TU Delft | ©Unsplash

“De Grondstoffen Top is een oproep tot actie”, staat op de website van dit mede door de Europese Unie opgezette evenement. Waarom is er actie nodig? De energietransitie vormt ook in de grondstoffensector een uitdaging. Er moet volgens de website van de EU top ‘duurzame bronnen van grondstoffen’ komen. “De tijd om hier afspraken over te maken is nu”, staat hierbij. De TU Delft denkt met de in haar gelederen aanwezige kennis een bijdrage te kunnen leveren aan deze uitdaging. Tot en met vrijdag 17 mei vinden er vanuit de Delftse universiteit verschillende lezingen en discussies plaats over dit onderwerp.

Energiedebat
Een onderdeel van de grondstoffen-kwestie is de vraag waar we energie vandaan halen. Deze vraag is er een die leeft in de politiek. Op alle niveaus, van gemeente tot EU, worstelen politici met vragen over de energietransitie. In hoeverre is het nodig om over te stappen op alternatieve energiebronnen? Welke energiebronnen zijn geschikt? Hoe kunnen we deze transitie betalen? Wetenschap speelt een belangrijke rol in dit soort vragen. De TU biedt in deze Materials Week ruimte aan politiek debat, in aanloop naar de Europese verkiezingen. Kandidaten voor het Europees Parlement van CDA,D66, GroenLinks-PVDA, JA21, NSC, Volt en de VVD gaan hier met elkaar en met het aanwezige publiek in gesprek op 17 mei.

Energie is echter niet het enige waar het hier om draait. Zo zijn er voor de productie van een grote hoeveelheid producten grondstoffen nodig, zoals relatief zeldzame metalen. Hierbij kan gedacht worden aan lithium dat nodig is voor batterijen. 

China
“We ontwikkelen producten die langer meegaan, of waarvoor je door slim design minder kritieke metalen nodig hebt, of helemaal géén. Ons recente batterijenonderzoek is hiervan een voorbeeld; waarbij batterijen zijn uitgevonden met natrium in plaats van het kritieke materiaal lithium.” Dit staat in een artikel op de website van de Technische Universiteit Delft over de ontwikkelingen die nodig zijn op het gebied van grondstoffen. Ook spreekt men hier van het belang van goed recyclen, wat volgens hen ‘een belangrijke rol’ gaat spelen in de EU-strategie.

“Mensen denken dat het grootste probleem is dat kritieke metalen opraken, maar dat is nog niet zo. De grootste problemen op dit moment zijn: dat ze niet beschikbaar zullen zijn op het moment dat we ze nodig gaan hebben, en dat we heel erg afhankelijk zijn van China ervoor terwijl we streven naar strategische autonomie.” Dat zegt TU-onderzoeker Benjamin Sprecher. Een belangrijk thema is in de Materials Week in Delft dan ook het ervoor zorgen dat er in Europa een voorziening is van dit soort materialen, onafhankelijk van landen zoals China.

Zie deze webpagina van de TU Delft voor meer informatie.