Politici reageren op incidenten in Delftse studentenverenigingen: “Amsterdamse toestanden willen we hier niet!”


Delftse politici zijn niet te spreken over de incidenten bij studentenverenigingen DSC en Virgiel. Eerder deze maand bracht
universiteitskrant Delta hierover een aantal stuitende verhalen naar buiten en schreef dat de twee verenigingen daarop officiële waarschuwingen hebben gekregen van de TU Delft. Politici spreken van een ‘perverse cultuur’ en ‘wantoestanden’.

Met name over het Delfts studentencorps zijn er zorgen over de cultuur in de kennismakingstijd. Volgens de TU zijn hier vorig jaar tijdens deze ontgroening eerstejaars overgoten met kaarsvet en zijn van iemand de haren in brand gevlogen. Ook waren veel begeleiders dronken. Bij Virgiel heeft een groep van vier of vijf leden een medestudent mishandeld.

“[Dat] hoort er schijnbaar bij in Delft, knettergek zijn ze,” twittert fractievoorzitter Bram Stoop van Hart voor Delft. Coalitiepartijen STIP en GroenLinks laten aan Omroep Delft weten geschrokken te zijn en het gedrag van de studenten af te keuren. De studentenpartij zegt dat ontgroeningen op een “goede én veilige manier” zouden moeten plaatsvinden. De ChristenUnie (CU) adviseert de verenigingen om eens goed na te gaan denken over hun bestaansrecht (zijnde, het verénigen) en voor een cultuurverandering te gaan staan.

Perverse cultuur
De mishandeling bij Virgiel vond enkele maanden geleden plaats in een van hun panden. Tijdens een ‘rugbyborrel’ in een volle sociëteit werd een student door 4 á 5 man tegen zijn wil in naar een zaal gebracht waar hij van zijn spullen en kleren werd gestript. Zeker één iemand maakte hier foto’s van. Een ander duwde hem vervolgens zo hard dat de naakte student in glas viel. Het Virgiel-bestuur, dat tijdens het incident in het pand aanwezig was, heeft het naar eigen zeggen niets gezien. De TU Delft vindt dit “te gek voor woorden” en verontrust zich over het feit dat niemand elkaar aansprak of ingreep tijdens het incident. Het slachtoffer is volgens het Virgiel-bestuur inmiddels wel weer teruggekeerd op de sociëteit.

Onafhankelijk Delft vraagt zich af wat de traditie van ontgroening nog waard is als deze leidt tot geestelijke en/of lichamelijk mishandeling. Ook andere partijen reageren verontrust: “We werken hier aan ingenieurs die later ook respectvol leiderschap moeten tonen,” zegt PvdA-fractievoorzitter Leon Hombergen. “Amsterdamse toestanden willen we hier niet!” SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum voegt daaraan toe: “Het kan niet zo zijn dan jongeren naar Delft komen om vervolgens asociaal gedrag aangeleerd te krijgen. Binnen sommige studentenverenigingen is er een perverse cultuur ontstaan waarin wangedrag normaal is geworden.’’

DSC kan klacht niet plaatsen
De twee verenigingen hebben van de TU een officiële waarschuwing met een proeftijd van drie jaar aan hun broek gekregen. In die periode kan de TU bij nieuwe incidenten haar erkenning van de verenigingen intrekken en bestuursbeurzen stopzetten. Daarbij is het corps geschorst van alle TU Delft-activiteiten van het komende jaar. DSC is het hier niet mee eens en zegt de klacht nog steeds niet te kunnen plaatsen, omdat zij geen verdere details hebben gekregen van de TU Delft over de anonieme klacht. De vereniging geeft ook aan dat ze “juíst veel veranderingen doorgevoerd om de sociale veiligheid [..] te waarborgen.” Virgiel zegt de sancties wel te begrijpen; voorzitter Lucas Honée zegt geschrokken te zijn van dit ‘betreurenswaardig incident’’.

Op het moment is er weer een nieuwe ontgroeningstijd gaande, zo ook bij DSC. De TU Delft kan deze niet verbieden maar heeft wel extra maatregelen geëist. Virgiel had ook al interne maatregelen genomen, zoals het promoten van de vertrouwenspersonen en het sturen van een mail naar alle leden over over grensoverschrijdend gedrag, met daarin de oproep na te denken over normen en waarden die Virgilianen zouden moeten hebben. Veel vertrouwen op verbetering heeft de TU overigens niet. Het bestuur verwacht dat aankomende ontgroening bij het corps niet zonder incidenten zal verlopen.

Sancties wel of niet zwaar genoeg?
De meeste partijen laten weten de TU-sancties te steunen. Zo meldt Groenlinks dat de universiteit hiermee “duidelijke grenzen” aanstelt en is CU-raadslid Yvonne Koelewijn positief over hoe de TU zo het ‘zelfreinigend vermogen van de verenigingen aanspreekt’: ‘’Leden moeten direct op kunnen staan tegen dergelijke misstanden en niet wachten tot een melding of het ingrijpen van de TU. Helemaal goed.’’ Ook burgemeester Van Bijsterveldt laat weten tevreden te zijn dat de TU toeziet op de waarden en normen binnen de studentenverenigingen. ‘’Dat is belangrijk voor de veiligheid van studenten maar ook voor de leefbaarheid in de stad.”

Maar niet iedereen vindt de maatregelen zwaar genoeg. “Een weekje niet welkom zijn op de sociëteit vindt het CDA geen passende straf voor iemand die een ander bewust mishandeld heeft,” aldus raadslid Gerrit Jan Valk. “Iemand geestelijk of lichamelijk mishandelen of bewust iemands gezondheid in gevaar brengen, is in ons land een misdrijf dat strafrechtelijk vervolgd moet worden.” Daarbij zouden slachtoffers volgens de partij vaak “geen aangifte durven doen” uit angst om sociaal buitengesloten te worden.

Ook de SP vindt dat de gemeente onderzoek moet doen om na te gaan hoe hier tegen opgetreden kan worden. “De betreffende verenigingen krijgen immers veel ondersteuning van de gemeente- ze mogen de halve stad gebruiken bij kennismakingsactiviteiten en feesten’’, zegt Van Rossum. Onafhankelijk Delft ziet ook een grotere rol weggelegd bij de gemeente en geeft aan de burgemeester op te willen roepen tot handhaving.