Archeologen bezig met opgravingen aan Ireneboulevard

25-09-2020 – Archeologie Delft is op het moment bezig met een opgraving aan de Ireneboulevard.  Het gaat om de resten van twee erven met huizen uit waarschijnlijk de 17e tot en met de 19e eeuw. De resten worden nu opgegraven en onderzocht, omdat hier binnenkort gebouwd gaat worden.

Op oude kaarten was al te zien dat er vroeger gebouwtjes stonden op de plek waar het bouwproject moet komen. Eerdere graafwerkzaamheden en proefsleuven lieten zien dat daar nog resten van in de grond zitten. Het gaat om twee vindplaatsen: één in het noorden, vlakbij de Ireneboulevard, en één meer in het zuiden.

Archeoloog Jean Paul Bakx vertelt: ''Voor de zuidelijke vindplaats is duidelijk dat er vanaf 1635 – en vermoedelijk al iets eerder – sprake was van een kleine buitenplaats, gelegen langs een laantje vanaf de Schie. Onder inwoners van steden, dus ook in Delft, werd het in de 17e en 18e eeuw gewoonte om in de zomer de stad te verlaten en de frisse buitenlucht op te zoeken. De meer vermogende stedelingen konden zich een fraaie tuin buiten de stad veroorloven. In veel gevallen lieten ze zelfs een buitenhuis bouwen.”

Op de plaats van de opgravingen zal naar verwachting vanaf 2021 de bouw van een woonzorglocatie van Pieter van Foreest gecombineerd met sociale huurwoningen plaatsvinden.