Ook in Delft zorgen over groeiend antisemitisme

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ruim 140 Joodse stadsgenoten weggevoerd uit Delft”, schrijven CDA en Onafhankelijk Delft in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Dit verschrikkelijke feit moet ook volgens hen nooit vergeten worden. Mede hierom schrikken deze partijen van het feit dat Jodenhaat groeit. In hun schriftelijke vragen roepen zij de burgemeester en wethouders ertoe op er zorg voor te dragen dat er ‘in Delft geen ruimte is voor antisemitisme’.
Delftse Synagoge | © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In de brief met schriftelijke vragen schrijven Frank Visser (CDA) en Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) over de Joodse gemeenschap dat ‘de burgemeester nauw betrokken is bij hun welzijn’. Deze raadsleden zijn blij met de betrokkenheid van de burgemeester. Wel stellen zij de vraag of er meer gedaan kan worden ‘om (het gevoel van) veiligheid en welzijn van de Joodse gemeenschap in Delft actief te bevorderen?’

‘Ernstig en verdrietig’
Dat het gevoel van veiligheid voor Joden in Delft verbeterd moet worden, onderkent de burgemeester Marja van Bijsterveldt ook. Zij illustreert de angst die leeft onder deze groep: “Ik vind het verschrikkelijk. Bijvoorbeeld dat keppeltjes dan maar niet meer worden gedragen in het openbaar.” Zij noemt deze situatie ‘ernstig en verdrietig’.

In hun brief drukken Visser en Gaal deze groeiende angst uit in cijfers. Zij verwijzen naar het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Deze informatie monitort hoeveel meldingen gemaakt worden van gevallen van antisemitisme. “De monitor laat zien dat er 379 incidenten werden geregistreerd in 2023 , een stijging van 245% ten opzihte van 2022”, staat in de brief. 

Scholen en struikelstenen
Een van de manieren waarop slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht in Delft zijn zogeheten ‘struikelstenen’. Op dit soort stenen staan de namen van mensen die slachtoffer waren. De opstellers van de brief schrijven: “Het plaatsen van de stenen is niet zonder gevaar: in Bussum en Naarden moesten extra beveiligingsmaatregelen worden genomen en in Leeuwarden waren haatgeluiden te horen tijdens het leggen van de struikelstenen.” Zij vragen daarom hoe er in Delft voor wordt gezorgd dat dit soort situaties voorkomen worden.

Ook vragen CDA en Onafhankelijk Delft om ‘de Holocaust en het Joods leven meer aandacht te geven in de klas’. Dit omdat zij zien dat ook onder jongeren en op scholen antisemitisme de kop opsteekt.

Zie ook:

Gemeente in gesprek over veiligheid 4 mei