Gemeente in gesprek over veiligheid 4 mei

In aanloop naar de dodenherdenking op 4 mei leidt groeiend antisemitisme tot zorgen. De gemeente Delft zegt hierover: “Er is in Delft altijd extra alertheid op mogelijke verstoringen van de openbare orde. Onderwerpen zoals antisemitisme komen aan de orde in verschillende overleggen met partners uit de stad.”
Beeld op de Nieuw Plantage, waar een herdenking plaatsvindt op 4 mei

Of deze alertheid op mogelijke ordeverstoringen leidt tot extra beveiliging is onzeker. De gemeente zegt ‘in zijn algemeenheid geen uitspraken te doen’ over het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Ook zegt de gemeente: “Bij evenementen en bijeenkomsten wordt daarnaast met veiligheidspartners een risicoanalyse gemaakt. Hierbij wordt ook gekeken of aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.”

Groeiend antismemitisme
Door heel Nederland zijn er zorgen over groeiende Jodenhaat in Nederland. Mede hierom kwam een groot deel van de Tweede Kamer eerder met een ‘Verklaring tegen Jodenhaat’. Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt schreef hierover op X: “Gisteravond sprak ik met onze Joodse gemeenschap over hun grote zorg, angst en gevoel van onveiligheid bij het toenemend antisemitisme. Ik ondersteun van harte de verklaring van de Tweede Kamer. In Delft willen we verbinden en is geen plek voor discriminatie in welke vorm dan ook.”

Toch is het conflict in het Midden-Oosten, dat de aanleiding is van deze groeiende zorgen, ook terug te vinden in de Delftse politiek. Zo had PVDA-commissielid Simon de Rijk een sticker op zijn computer, waarop een Palestijnse vlag stond. Hart voor Delft-commissielid Sonja Sint reageerde via X op deze steunbetuiging: “Wat is dit voor een actie? Gaan we nu dit conflict de raadzaal in brengen?” Zij noemde deze keus ook ‘ontzettend onkies’.