Ontevredenheid over ‘verwarrend’ financieel plaatje voor cultuur in Delft


Het gaat volgens de Delftse gemeenteraad moeilijk worden om de ambities uit het nieuwe Cultuurkader van Delft waar te maken. Ook zien alle fracties moeilijkheden bij het op orde krijgen en houden van de culturele financiële basis. Dat werd dinsdag 12 oktober duidelijk in de commissievergadering van Economie, financiën en Bestuur.

Veel partijen vonden de financiën bij de plannen voor cultuur onduidelijk. Zo is er bijvoorbeeld te lezen dat het een basisdoel is om het popklimaat -en aanbod in Delft te versterken, maar vervolgens dat het college er geen middelen voor beschikbaar heeft.

In het cultuurkader worden de doelen en ambities voor cultuur in Delft voor de komende 9 jaar uitgewerkt. Het voorstel hiervoor werd vorige maand al besproken, maar toen ontbrak nog de financiële onderbouwing. Het college kwam daar de afgelopen week alsnog mee, maar daar deelden dus alle fracties vervolgens hun zorgen over. Ze vroegen zich af hoe ze met deze budgetten de cultuursector in Delft overeind kunnen houden. PvdA berekende dat er op dit moment twee ton te kort is voor 'de basis op orde' en drie ton te weinig om de verdere ambities uit het cultuurkader te realiseren.

Lees ook: Delftse politici reageren op begroting: 'Maatregelen zijn onontkombaar' >

Poppodium
STIP pleitte voor de komst van een poppodium. ‘’De ambitie hiervoor staat nog niet duidelijk in de aanpak, terwijl er van alle kanten signalen komen dat dit is waar vraag naar is'', zei fractievoorzitter Ida de Boer. De partij heeft voornemens om een amendement in te dienen bij de volgende raadsbespreking. Ook 38CC werd in de vergadering aangehaald. D66 vroeg aandacht voor de expositieruimte, dat een subsidie is misgelopen en op omvallen staat. De PvdA zei ook mee te willen denken over extra steun voor 38CC.

Fair Practice Code
Het college schrijft in het Cultuurkader over wat cultuur in Delft zou moeten zijn: ‘Cultuur in Delft is inclusief, past bij ons DNA en maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken.’ Vervolgens wordt in het 40 pagina’s tellende voorstel aansluitende doelen beschreven. Boris van Overbeeke (D66) reageerde dat er voor al die mooie woorden echter geen financiële dekking is. ‘’Dat wordt het meest duidelijk bij de niet-naleving van de ‘Fair Practice Code’.’’ Het niet naleven van die code betekent vooral dat werknemers in de culturele sector niet betaald worden voor hun werk.

‘’Wij vinden dat een ondergrens waarvan wij vinden dat we er niet doorheen moeten zakken.’’ De fractie zei daarom een motie te overwegen. Wethouder Vollebregt beloofde dat onderzocht gaat worden wat de effecten en kosten zijn van de Fair Practice Code.

Geld voor DOK
Volgens GroenLinks zorgt de financiële onderbouwing nu voor verwarring en tegenstrijd, bijvoorbeeld als het gaat om de cultuurhuizen. Het voorstel laat hoge financiële tekorten zien, terwijl er wel de ambitie is om de cultuurhuizen beter in te zetten in de wijken. ‘’Waar moet dit geld dan vandaan komen? Moeten we extra fondsen gaan werven?’’, vraagt Cheraldine Osepa van de partij zich af. Ook de VVD wil meer duidelijkheid en vroeg wethouder Vollebregt of er ook een heldere uitvoeringsagenda kon komen met alle financiële onderbouwingen.

De SP riep op om bij de begroting echt geld vrij te maken voor bibliotheek DOK. Het jaar na jaar bezuinigen op bibliotheek was volgens de fractie helemaal verkeerd. ‘’Daar gebeurt werk waar Delftenaren echt wat aan hebben. Er moet écht geld bij’’, aldus fractievoorzitter Lieke van Rossum.

Basis op orde
Wouter Labots vroeg namens de VVD of er een uitvoeringsagenda kan komen, zodat duidelijk wordt wat het betekent om de 'basis op orde' te krijgen in de cultuursector van Delft. Ida de Boer vond dit tegenstrijdig. VVD zou impliceren dat er nu dingen in het Cultuurkader staan die onder ‘de basis op orde’ zijn geschaald maar niet ’need to have zijn’. (Terwijl de ‘basis op orde’ juist impliceert dat dat slaat op ‘need to have’).

Zij probeerde VVD dan ook in een hoek te drijven door te vragen: ‘‘Wat staat er volgens VVD dan in het Cultuurkader onder ‘basis op orde’ maar wat niet ‘need to have is?’’ De VVD reageerde daarop ontwijkend: “Er zijn nu al gelden toegekend die niet bij de ‘basis op orde’ zitten. Dus laten we het eerst helemaal invullen en daarna kijken wat er dan nog meer nodig is.“

Lees ook: Dreigende bezuinigingen leiden tot ‘Groeten uit Delft’ >

Wethouder Vollebregt was het ermee eens dat er financieel nog onduidelijkheid bestaat en wees op de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om keuzes te maken. Wat de basis op orde is, is volgens de wethouder ook een politieke vraag. Die vraag wordt door het college meegenomen in een verkenning naar wat nodig is om die basis overeind te houden.

De voorstellen van partijen om extra geld uit te trekken voor cultuur of culturele instellingen worden behandeld bij de begrotingsbehandeling op donderdag 4 november.
Bibliotheek DOK/OPEN