Ontdek Delft op een andere manier tijdens de Water-wandeltour

Wat wordt er allemaal gedaan om Delft droog te houden? Daar kun je op 22 maart achter komen, want op deze Wereldwaterdag lanceert Science Centre Delft in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een Water-wandeltour door Delft.

Water is een heel belangrijk onderwerp in de wereld. Je kunt denken aan het houden van droge voeten, maar ook aan schoon drinkwater, het veranderen van het klimaat, het leven met water en het leven in het water. In Delft wordt veel aandacht aan waterproblematiek gegeven. Delft is dan ook de stad waar jonge mensen worden opgeleid tot ingenieurs en watermanagers.

Lees ook: Coronaproef van kunst genieten in Delft met de QuarantaineKunst route

De Water-wandeltour is ontwikkeld om meer aandacht aan de waterontwikkelingen in Delft te geven. Tijdens de tour leer je wat het Hoogheemraadschap van Delfland, het IHE Delft (Institute of Water Education) en opleidingen aan de TU Delft, als watermanagement en technische aardwetenschappen, doen om Delft droog te houden.

Even terug naar het verleden

Tijdens de ontwikkeling van deze tour viel op hoezeer de waterwegen van Delft nog steeds lijken op de waterwegen, zoals weergegeven in de Kruikiuskaart uit 1712. Het is dan ook erg interessant om tijdens de tour deze kaart erbij te pakken.

Wat is Wereldwaterdag?

In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit door het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water. Veel evenementen en intitiatieven voor Wereldwaterdag zijn dit jaar gecanceld vanwege corona.

De Water-wandeltour door Delft wordt wel gewoon gelanceerd op 22 maart en is dan te vinden op de website van VVV Delft