Onderzoek TU Delft: 2G beleid nauwelijks effectiever dan 3G door de Omikronvariant

Onderzoek van de TU Delft wijst uit dat 2G-beleid momenteel nauwelijks effectiever is in de strijd tegen het coronavirus dan het 3G-beleid. Alleen als iedereen regelmatig een test moet doen (1G-beleid) voor een coronatoegangsbewijs kan het aantal besmettingen fors worden teruggebracht, maar ook dan blijft het R-getal nog boven de 1.

Dit alles blijkt uit het onderzoek dat de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC deden onder ruim 3000 Nederlanders, van wie een deel (783 mensen) ongevaccineerd is. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De resultaten van het onderzoek worden door de Tweede Kamer gebruikt om een beslissing te nemen over het 2G-beleid.

In Nederland werd in 2021 een 3G beleid toegepast: bezoekers van bepaalde locaties moesten middels het coronatoegangsbewijs aantonen dat ze of recent negatief getest of genezen of gevaccineerd waren. Andere Europese landen kozen voor een 2G beleid, waarbij alleen mensen die genezen of gevaccineerd zijn toegang kregen. Een 1G beleid geeft alleen recent negatief geteste mensen toegang. 1G is ook in het publieke debat genoemd als optie. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe effectief deze varianten van het coronatoegangsbewijs zijn in het tegengaan van de verspreiding van het virus in de samenleving.

Hoe effectief zijn de varianten van het coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs beleid kan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers van coronatoegangsbewijs-locaties verlagen. Het invoeren van een 1G-beleid heeft een grotere invloed op het verlagen van besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers dan het invoeren van een 2G- of 3G-beleid. Het effect van het 2G en het 3G beleid is een stuk lager geworden door de intrede van de Omikronvariant.


In november 2021 kon het coronatoegangsbewijs met 3G ervoor zorgen dat het reproductiegetal onder de 1,0 kon worden gebracht. Het reproductiegetal R geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Het getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19 besmet. Een reproductiegetal van 1 betekent dat 100 mensen, 100 andere mensen besmetten. De verspreiding van het virus kon worden afgeremd, omdat de minder besmettelijke Deltavariant op dat moment dominant was.
In januari 2022 kan het coronatoegangsbewijs met 2G of 3G er niet voor zorgen dat het reproductiegetal onder de 1,0 wordt gebracht door de hogere besmettelijkheid van de Omikronvariant. Met het 3G beleid daalt het huidige R-getal met 15,3 procent. Een 2G beleid zorgt ervoor dat het R-getal met 16 procent wordt verlaagd. Dat is dus een miniem verschil. Maar het 1G beleid zorgt ervoor dat het R-getal met 44,9 procent word verlaagd.

Spannend of kabinet alsnog besluit 3G te vervangen voor 2G
Het kabinet overweegt al sinds eind vorig jaar om het huidige 3G-beleid te vervangen door 2G-beleid. Maar daar is veel weerstand tegen, omdat je dan een groep mensen buiten sluit. Maar na de uitkomst van dit onderzoek van de TU Delft, waaruit blijkt dat 2G nauwelijks effectiever is dan het 3G beleid, wordt het spannend en gaan we de komende dagen dus afwachten hoe levensvatbaar het 2G beleid wetsvoorstel nog blijkt.