Nog geen ‘go’ voor nieuwste wijk Delft, de voorbereiding gaat door

Dit jaar krijgt Delft nog geen definitief groen licht voor de omvangrijke nieuwbouwplannen aan de Schieoevers, richting Rotterdam. Dat zegt een woordvoerder van de Raad van State desgevraagd tegen Omroep Delft. Dit rechtsbestuur moet zich nog uitspreken over de bezwaren van Lijm & Cultuur en verpakkingsfabrikant Hordijk. Die voelen zich in hun bedrijfsvoering beknot door de komst van de grootste, en laatste nieuwe stadswijk van Delft.

In het midden (wit) de grote nieuwe wijk voor Delft, op het terrein van de voormalige Kabelfabriek. Links de Kruithuisweg, Rechts onder (rood) de Gelatinebrug. | Foto: Omroep Delft
De zegsman van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland die uitspraken doet waartegen geen beroep meer mogelijk is: “We kampen helaas met een tekort aan juridisch geschoolde medewerkers. Daarom lukt het niet om nog in de loop van dit jaar een uitspraak te doen over dit complexe bouwplan van Delft. Het wordt ergens in 2025.”   
 
Subsidies 
De woordvoerder wijst er tegenover Omroep Delft op dat er al wel een ‘voorlopige goedkeuring’ is afgegeven voor het totale Schieoevers-plan. “De bouw zoú dus nu al mogen beginnen. Maar dat is dan wel op eigen risico.” 
 
Bij de gemeente was Stip-wethouder Maaike Zwart, die de ontwikkeling aan de Schieoevers in haar portefeuille heeft, nog niet op de hoogte van de vertraging bij de Raad van State. Een gevolg van het uitblijven van een uitspraak zou kunnen zijn dat Delft daardoor rijkssubsidies misloopt, omdat die deels gekoppeld zijn aan een bouwstart in 2024. “Maar het rijk weet dat de procedures bij de Raad van State lang zijn. Daardoor verwacht ik dat dit niet direct een probleem oplevert voor de subsidieverstrekking.” 
 
‘Gewoon verder’ 
Ook Joost Snepvangers, de door de gemeente ingehuurde programmadirecteur voor de totale nieuwbouw aan de Schieoevers, grijpt niet in wanhoop naar zijn hoofd na de boodschap van de Raad van State over de stand van zaken. “We kunnen niets anders doen dan wachten. We gaan nu wel gewoon verder met het voorbereidende werk voor alle nieuwbouw, in overleg met de hierbij betrokken bouwpartijen.” 
 
De allergrootste bouwpartijen aan de Schie zijn Amvest en G&S&. Deze projectontwikkelaars staan voor de gemeentelijke opdracht om het oude terrein van de voormalige, in 1913 opgerichte ‘Nederlandsche Kabelfabriek” om te toveren tot de meest moderne woonwijk van de stad.  
 
Kabeldistrict 
Die wijk heeft overigens nog geen echte naam. Dit gebiedsonderdeel van het totale ‘Schieoevers-plan’ (waaronder ook woningbouw aan de kant van de Rotterdamseweg valt) wordt door de ontwerpers en de gemeente voorlopig ‘Kabeldistrict’ genoemd. Snepvangers: “Het wordt een werk-woonwijk met zo’n 3.200 woningen, waar verder alles in zit. Zoals plekken waar gewerkt kan worden door bij voorbeeld innovatieve startup bedrijven, er komt ruimte voor maatschappelijke functies zoals onderwijs, en ook voor cultuur.” 
 
Een maquette en zogeheten ‘artist impressions’ (bijgesloten in dit artikel) laten zien wat ongeveer het beeld is. Die maken duidelijk dat het hier zeker geen traditionele eengezinswoningen-wijk wordt. Er komen hogere bouwblokken in gevarieerde stijlen, waarbij de kerngedachte achter dit ontwerp voor een nieuw stadsdeel is, dat het al met al een ‘levendige’ wijk moet worden. Ook al vanwege de woonopties voor jongeren, onder wie studenten.  
 
‘Betaalbaar’ 
Volgens programmadirecteur Snepvangers wordt 70 procent van alle woningen ‘betaalbaar’. Dit komt neer op deels ‘echt sociale woningbouw’ (bewoners kunnen dan rijkshuursubsidie aanvragen) en deels op ‘middeldure’ huurwoningen tot een prijs van ‘maandelijks ongeveer 1.200 euro’.  
 
Snepvangers: “En daarnaast komt er een sector koopwoningen. Voor een deel duurder, maar ook met een aandeel ‘betaalbare’ koopwoningen, dat wil zeggen met een prijs tot ongeveer 350.000 euro.” 
 
Het wachten op de bouwstart is nu allereerst op het eindoordeel van de Raad van State, komend jaar. “De bedoeling is dat die hele wijk daarna in 2030 klaar is”, aldus Snepvangers. 
 
‘Open dag’ 
Vanmiddag (zaterdag 22 juni) is er ‘open dag’ in dit gebied, met allerlei activiteiten. Dan kan aan de Schieweg 13 tussen 13-17 uur ook de maquette met de plannen voor het hele Schieoevers gebied worden bekeken.  
Indrukken over hoe het kan worden in de nieuwbouwwijk op het terrein van de oude Kabelfabriek | Foto: KondorWessels
Indrukken over hoe het kan worden in de nieuwbouwwijk op het terrein van de oude Kabelfabriek | Foto: KondorWessels
Indrukken over hoe het kan worden in de nieuwbouwwijk op het terrein van de oude Kabelfabriek | Foto: KondorWessels