Nieuwe pilot van Reinier de Graaf ziekenhuis biedt patiënten met maatschappelijke problemen eerder juiste zorg

Het Reinier de Graaf gasthuis gaat voor een nieuwe pilot samenwerken maatschappelijk werkers uit het sociale domein. Op die manier moet de zorgvraag van ziekenhuispatiënten snel in kaart gebracht worden.


Het idee achter de pilot is dat de patiënten direct na het ontslag uit het ziekenhuis de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Het Reinier de Graafziekenhuis zag in de afgelopen jaren de aanvragen voor medisch maatschappelijk werk toenemen.


Mishandeling
In 2018 ging het nog om 200 uur maatschappelijke hulp, maar in 2020 was dit al opgelopen tot 350 uur. Deze medische maatschappelijke hulp betreft complexe sociale problematiek, zoals eenzaamheid, verwaarlozing, dakloosheid, mishandeling of verslaving.Vanaf oktober werken maatschappelijk werkers van Delft Support en van het Sociaal Kernteam Westland samen met maatschappelijk werkers van het ziekenhuis. Samen zullen zij de problematiek van patiënten in kaart brengen en opzoek gaan naar oplossingen op maat. De pilot zal minimaal zes maanden duren.


Veilige plek
Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale zorg bij het Reinier de Graaf ziekenhuis, is enthousiast: “Ik geloof dat deze samenwerking de zorg voor onze patiënten verbetert. Zo was er een moeder uit Zuid-Afrika bij ons bevallen. Maar ze had geen verblijfsvergunning. Ze was alleen en had geen sociaal netwerk om haar op te vangen. Ze moest langer in het ziekenhuis blijven, omdat ze nergens naartoe kon.’’


Van der Eijk vervolgt: ‘’In zo’n geval is de expertise van onze nieuwe collega’s uit de eerste lijn enorm waardevol. Zij kennen de sociale kaart. Ze weten de wegen te bewandelen om voor haar een veilige plek te creëren buiten het ziekenhuis.”


Beste zorg
Ook de professionals van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland zijn enthousiast. ‘’Door deze samenwerking kunnen we onze hulp veel eerder aanbieden. Patiënten die wij in het ziekenhuis al kunnen ondersteunen, zagen we voorheen pas veel later. Terwijl je meer voor deze mensen kunt betekenen in een vroeg stadium van de problematiek,” aldus Aline Beugelaar en Judith Tieleman van Delft Support en het Sociaal Kernteam Westland.


Directievoorzitter Carina Hilders stelt dat de zorgvraag groeit en tegelijkertijd complexer wordt, waardoor het essentieel is om de handen in te slaan. ‘’Hoe kunnen we gezamenlijk die beste zorg aan onze patiënten blijven verlenen? Deze samenwerking laat zien dat we buiten de muren van ons ziekenhuis kijken om patiënten optimaal te helpen. De aankomende maanden onderzoeken we hoeveel waarde het toevoegt aan kwaliteit van leven van onze patiënten. Want dat is waar we samen voor gaan: de beste zorg voor alle mensen in onze regio.”